FATTA MAN drivs av Män för Jämställdhet och Make Equal med stöd från Allmänna Arvsfonden. Projektet är en en satsning inom Fatta med fokus på pojkar och mäns ansvarstagande och delaktighet i den positiva förändringen för samtycke i praktik och lagstiftning, och mot de normer som göder det sexuella våldet där nästan alla förövare är män.

Shahab Ahmadian, Robert Petersén och Svante Tidholm är projektledare för FATTA MAN. Foto: Olov Tegby.
Shahab Ahmadian, Robert Petersén och Svante Tidholm är projektledare för FATTA MAN. Foto: Olov Tegby.