Slemmig degeneration förekommer ofta i den sarcomata, carcinomata, fibromata, chondromata och myxomata, och kan påverka någon eller alla av vävnadselement. Det gör en tumör, helt eller delvis, mjukt, halvflytande, variabel kop cialis i konsistens och ibland cystisk.

Mucin inte deponeras, men bildas i vävnaderna, till synes genom omvandling av proteids. Kolloid degeneration. Detta är en process helt som, och en inte lätt skiljas från, slemmig degeneration.

Colloid material, i motsats till mukoid, inte absorberar vatten och inte utfälles med ättiksyra eller alkohol.

Colloid degeneration uppträder ofta hos struma, sköldkörtel utväxter och även i carcinomata, speciellt när de är belägna i magen eller tarmen. Under processen i carcinomata cancercellen blir förändrats till en transparent homogen droppe.

Hur fungera viagra

Denna process kan utvecklas tills cellerna ofan hela alveol omvandlas till en geléartad substans där ingenting vad kostar cialis är att ses av cellerna med undantag här och där några granulära rester av protoplasma.

På sektionen dessa kolloid massorna är oftast inte syns makroskop, men ibland processen sker så långt att stroma av tumören genomgår också degenerativ förändring, då distinkt kolloid material, ofta i form av cystor, dessa har tunna väggar och att vara gulaktig köpa viagra i helsingborg eller brunaktig till färgen, kommer att ses. Dessa massor liknar bärnsten pärlor är i utseende ganska precis klasar av druvor. Processen åtföljs ofta av en serös transudation som tycks upplösa kolloidmaterial, så att det bara finns fack kvar innehållande en choklad-färgad vätska.

Mikroskopiskt processen är inte alltid att skilja från slemmig eller hyaline degeneration, och även med viagra och hjärta hjälp av kemiska reagenser differentiering inte alltid lätt. I utväxter i sköldkörteln och i karcinom kolloidinnehållet materialet kommer att hittas i den glandulära acini, alveolema, och bindväv. I alveolerna hos ett karcinom av cellerna kan vara delvis eller helt ersättas av kolloidmaterial, eller cellerna och stroma kan ha omvandlats till en kolloid massa lämnar på platser ingenting av den ursprungliga vävnaden. huvuddelen av tillväxten, en scirrhus av bröstet, hade omvandlats till kolloid materialet B rom laboratoriet i Wisconsin College of Physicians och kirurger, Milwaukee. där det fanns inget av den ursprungliga vävnads närvarande, och det var först vid gränsen och i området som fortfarande återstod hårt, att cellstrukturen och stroma kunde hittas. Colloid materialet verkar tobs bildade in loco och uppenbarligen beror på något närings förändring eller till en föregående inflammatorisk verkan. VÄVNADS URSPRUNG OCH CLINICAL.COURSE AV För att kirurgen, liksom studenten, kanske kan göra en differentialdiagnos och att prognostisera sannolika förlopp, samt för att fastställa sannolikheten för regional eller systemisk infektion, måste han vet vävnader från vilka en viss tumör har haft sitt ursprung. I början av embryonal utveckling, innan byggandet av vävnader, finns det återfinns endast runda celler, både i form och utan funktion. Men senare i livet historia av embryot dessa runda celler blir differentierad och bildar groddblad, vävnader och organ i kroppen. Det har varit ganska vanligt att klassificera tumörer embryologiskt som kommande från en av de tre germinallager, epiblasten, Mesoblast eller hypoblast. Medan klassificeringen är något restriktiv och, i så måtto, till nytta för eleven att begränsa det allmänna området från j som en tumör kan ha sitt ursprung, det gör det inte, ändå ge tillräcklig information, utan kvalificerade levitra stockholm termer, för att göra det någon stort värde. Om vi ​​undersöker de germinallager histologiskt och sedan överväga möjliga ursprung de olika tumörer från dessa lager, wejwill finna att mängden information som överförs genom att helt enkelt ange att en tumör kommer från ett visst GRODDBLAD är inte stor. Det finns också till synes en brist på uniformityjamong författare om deras förståelse av den histologiska strukturen av groddblad.