Det är mycket önskvärt i dessa fall att delarna hållas så nära aseptisk som möjligt under läkningsprocessen. Där cystor av betydande storlek urladdning en slemmig vätska finns efter födelse sin behandling bör vara att enucleation viagra 24 timmar eller excision. köpa viagra tjeckien Gysts som är i direkt relation med lumen i tarmen kan skäras, enligt samma teknik som skulle tillämpas på ett resektion av t-han tarm.

Cystor av urachus inte i direkt kommunikation med lumen av blåsan kan lätt avlägsnas, då de ligger utanför peritoneum. De som är i direkt förbindelse med blåsan kan fortfarande tas bort och blåsväggen stängs med nivåerna i kontinuerliga eller avbrutna suturer fter, i syfte att lindra trycket från suture väggen, bör blåsan tömmas för ett par dagar genom att behålla en kateter däri. I vissa av dessa fall kan det vara bäst att behålla viss dränering ner till blåsväggen, men som regel inte kommer att bli nödvändigt förutsatt blåsan är i ett någorlunda aseptisk tillstånd. Den stora faran i dessa fall är att blåsan blir cialis apoteket smittad genom fisteln följaktligen perfekt aseptik bör bibehållas och fisteln stängas så snart som möjligt. Embryologi av Cystor i Parovarium och Paroophoron.

Köpa cialis i prag

För att förstå bildandet av cystor som tar ursprung från parovarium och paroophoron det är nödvändigt att överväga embryologi av Wolffian kroppen och kanal eftersom dessa spelar en mycket viktig roll i deras bildning.

Den embryologi av dessa strukturer är invecklad, viktigt, och mest intressant, och så att jag kan ge det bara ytligt övervägande och hänvisar läsaren för mer detaljerad redovisning till några av de många verk på embryologi cialis online sverige och histologi av urogenitala systemet. Under de första dagarna av fosterlivet huvudet njuren senare känd som den Wolffian kroppen gör sitt utseende nära ryggraden i vad som är att vara bukhålan. Den Wolffian kroppen har en kanal som kallas Wolffian kanalen. Den Wolffian kroppen har en utsöndrings funktion och är snart ersätts med permanenta njure.

Köpa cialis professional

Histologiskt den Wolffian kroppen består av ett stort antal tvärgående tubuli mellan vilka är placerade många Malpighian organ. Tubuli kantas låg kolumnär eller cilierade epitel och är i direkt anslutning externt med Wolffian kanalen, vilket senare funkar generisk viagra i livet blir kanalen för Gartner. Under bildandet av njuren och äggstocken med vilken Wolffian kroppen är intimt förknippad den senare genomgår atrofi och till stor del försvinner.

Både äggstockarna och testiklarna göra sitt utseende efter Wolffian organen har nått sin fulla utveckling.

Främst dessa körtlar är i ett nondifferentiated tillstånd. I byggandet av äggstocken mesothelial eller endotelceller kantar viagra för damer bukhinnan i omedelbar närhet av Wolffian kroppen genomgår proliferation och omvandlas till germinal epitel so m är stamfader till de specifika eller sexuella celler i äggstockarna.

Tube, livmoder och äggstockar av den högra sidan i början av tredje mesotelcellerna eller germinal epitel växer inåt i form av cylindriska massor som sexuella viagra patent går ut sladdar. Samtidigt finns det en inväxt av bindvävsceller separerar och stödja det cylindriska massor eller celler osu viagra huvudvärk och utgör stroma av äggstocken. I nästan direkt anslutning till äggstocken under dess bildande och liggande i mesovarium och mesosalpinx återfinns cipla viagra suhagra de tvärgående tubuli i Wolffian kropp som blir den parovarium och paroophoron och som mynnar i Wolffian kanalen nu förtvinat och kallas Gartners kanal. Denna kanal är belägen nedanför och nära äggledaren och mellan detta rör och äggstocken. De tvärgående rör av diagrammen illustrerar utvecklingen av könsorganen. I alla figurer rör av globus stort härrör från mitten Wolffian tubuli tub epididymis, den ihållande Wolffian kanal sädesblåsa pt paradidymis h unstalked hydatid u, livmoder masculinus, den ihållande lary innehållet i äggstocken och har inte unfreqbently påträffats i den vuxna som epitel sladdar inom äggstocks strukturen.