Det är den del sist producerade och det kan kvarstå som en permanent del av brosk eller Botten substansen av brosk kan vara utan synbar struktur eller ha en blandning av fibrer eller elastisk vävnad följaktligen enligt egenskaperna hos matrisen tre sorters brosk är beskrev Först hyaline andra, fibrösa och tredje, elastisk brosk.

Köpa viagra på nätet olagligt

Hyalinbrosk är en pearly-blåaktig färg, transparent eller halvtransparent och tydligen homogen. Denna amorfa tillstånd viagra till tjejer är emellertid endast skenbar, för när det är konstgjord väg rötas eller vid undersökning med polariserat ljus ser man att bestå av en massa av buntar som har varit så intimt blandas och nära förenade med cement ämnen som att ge utseendet av en strukturlös massa. Hyahne cialis receptfri brosk är av mycket stor spridning det är brosket i andnings eller ans, i näsan och i kust och ledbrosk, och i embryot det gör upp hela skelettet med undantag av brosk struktur huvudet och ansiktet.

Detta brosk är mycket fast, flexibel, elastisk och avkastningen chrondrin köpa cialis thailand på kokning.

Hyalinbrosk är mycket skyldig med åldern att genomgå degenerativ förändring av insättning inom den av kalk salter, som först förekomma som minut granulat och senare som agnar eller skal som omsluter cellstrukturen.

En omvandling delvis i fibrös vävnad är också vanligt förekommande. Elastisk brosk kan disfinguished av dess svaga eller ibland uttalade gulaktig färg och genom sin matris.

De broskceller och deras arrangemang är densamma som i hyalinbrosk, det vill säga en eller flera runda eller tillplattade celler som förekommer i en lucka och omgiven av ett tunt lager av hyalinbrosk. Mellan dessa cellgrupper eller luckor matrisen penetreras av ett nät-verk av elastiska fibrer. Elastisk brosk har endast ett begränsat utbredningsområde, som förekommer i brosket i ytterörat, i struplocket, i brosken i Wrisberg och Santorini och i den främre vinkeln för Fibro-brosk har en matris som består till stor del av buntar av priligy på apoteket fibrös vävnad. Omger cellerna, men det finns ett tunt skikt av hyalinbrosk. Denna form har också ett begränsat utbredningsområde, men inträffar vid blygdbenssymfysen, vid sämre maxillary och sterno-NYCKELBEN artikulationer. Perikondrium.

Varför ta viagra

Den fria ytan av en brosk är täckt av en tät, fibrös vävnad kallas perikondrium. Denna består av två skikt, ett yttre bestående av tät, fibroelastisk vävnad, och en inre, mycket lösare skikt, mellan fibrerna av vilka det finns antal bindvävsceller. Den perikondrium motsvarar karaktär och funktion till benhinnan av ben och är dess chondrogenetic skikt. I utvecklingen av brosk, efter bildandet av den perikondrium, bindvävsceller av detta membran ordna sig i rader parallellt med ytan. Dessa celler är på första spolformad, men senare gradvis antar en sfärisk form och ta på funktionen av broskceller. De utsöndrar matrisen som omger dem och även köpa viagra i sverige forum om vid första inträffar i rader, de senare avta från ytan, och eftersom de intercellulära viagra 50mg fass matrix ökar de förlorar sin regelbundenhet och blivit ganska oregelbundet belägna inom marken Det är ganska troligt att både den elastiska och fibro-brosk är främst hyaline eller amorf karaktär som lagret av brosk omedelbart omger luckor är alltid av Chondromata eller brosktumörer, har delat med Bland Sutton i tre arter först, den chondromata korrekt som finns på epifys linjerna av de långa benen, särskilt på de epifyserna av. de långa benen i händerna andra, ecchondroses som uppträder som utväxter längs kanterna av ledbrosk i lederna och i brosken i näsan och struphuvudet och, tredje, de lösa brosk i lederna. Stengel klassificerar brosk tumörer i två grupper den första är de ecchondroses eller ecchondromata, som är utväxter från ben eller brosk och, andra, chondromata som är oberoende brosk tumörer och kan ha sitt ursprung i det inre av ben eller fibrös vävnad. Brosk tumörer kan förekomma som utväxter från ben, epifyseal eller artikulära brosken, från synchondroses eller från brosken belägna på andra ställen i kroppen, och är därefter homologa eller de kan förekomma som utväxter från periosteum, från synoviala fransar, från muskel, senor, fascia eller Paget och Virchow båda fann långa brosk utväxter i det inre av blod och lymfkärl. I ett fall tumören hade sitt ursprung i en ecchondroma av huvudet av vadbenet, och i det andra i en brosktumör i testikeln. Brosk neoplasmer förekommer också i, och som en del av, annan brosk tumören kan utvecklas från ett enda centrum, i första hand en enda cell eller från många separata och distinkta centra eller celler.