I den andra klassen blodet fördes till tumören som tidigare i artärerna, som bröt upp i kapillärerna vid dess yta, men blodet returnerades genom artärer i stället för vener i cirkulations resernbling som i levern, det bör dock vara två uppsättningar av kapillärer och artärer i stället för två uppsättningar vener. Vanderkolk fann att han var ofta oförmögen att injicera en tumör genom venerna medan det var möjligt att injicera det genom artärerna.

Kvinnans motsvarighet till viagra

Detta faktum, tänkte han, stödde hans åsikt. Den tillfälliga eller permanent stängning av venerna kan dock bero på att trycket från tumören på deras kompressibla väggar eller vara resultatet av tumören har vuxit in i venerna och det var ungefär den här tiden att yrket kom att ägna sig till att kemikalien aspekten av tumörer. Det var ett försök gjorts att utvinna genom kemisk analys den viktiga elementet, den avgörande principen, det etiologiska faktorn av tumörer. Detta var kanske särskilt i Frankrike där sådana kemister som Thénard, Vauquelin, Lassaigne och andra ägnade mycket tid i deras strävan att belysa ämnet.

Det var till sist köpa viagra 50mg slutsatsen att de maligna utväxter innehöll fler äggvita än godartade, medan den senare höll mer kalk och fett.

Fettet ansågs vara både en vätska och kristallint tillstånd. Trots det stora en patolog som Carl Rokitansky sade att i äggvita människan bör söka och skulle hitta den aktiva principen och huvudorsaken av de värsta fallen av tumörer. Virchow, i sitt arbete med tumörer, säger att tumörerna var kokt, utvinns och misshandlas i människans strävan att hitta några kemiskt ämne viktigt för dem. Men arbetet var naturligtvis utan någon speciell resultatet ingenting av betydelse upptäcks.

Köpa viagra i ryssland

Efter nedläggningen av den kemiska studier av tumörer, tog läkare och patologer upp med stor entusiasm deras mikroskopiska undersökningen.

Den mikroskop förväntades att hitta några typiska cell eller substans som inte bara skulle ge en grund för klassificering, men också vara den specifika element eller substans som orsakar tumörer, The mikroskop var lika med tillfälle, för det dröjde inte länge innan han hade en typisk cell för cancer, sarkom och knöl.

Hur får jag tag i viagra

Lebert var särskilt eftertrycklig och positiv i sitt yttrande, att i varje tumör, som i alla växter och djur, det var något specifikt och distinkt, något som skilde en tumör från en annan så tydligt som ett djur avskildes från en annan. Virchow, skriva in, motsatte sig detta uppfattningen att det fanns något specifikt i strukturen av tumörer.

I sitt arbete som publicerades i han säger Weare nu i position att säga att det inte finns några specifika vävnadselement i tumörer. Att vi måste hålla fast vid tanken att oavsett byggandet av en tumör är det alltid en del av kroppen ur vilken det har vuxit, och inte till skillnad från vissa delar av den i strukturen. Virchow indelat tumörer naturens egna viagra främst i två stora klasser.

I den första klassen placerade han alla tumörer som motsvarade i strukturen med vävnad från vilken de växte. Denna klass av tumörer han kallade homologa. Således en brosktumör växer från ett revben var homolog eftersom vid en tidigare tidpunkt, om inte för närvarande, revben också hade komponerats av brosk. I den andra klassen placerade han alla cialis fungerar det tumörer som i strukturen inte motsvarade den vävnad från generisk viagra farligt vilken de sprungit, hur bra är viagra antingen på nuvarande eller vid någon tidigare tidpunkt. Dessa tumörer han kallade heterologa. Således en brosktumör växer i testikeln var heterologa. De homologa utväxter klassades som hypertrofi eftersom de överensstämde med den normala vävnaden i kroppen.