Historien om fallet och en undersökning av patienten kan göra det möjligt för kirurgen att skilja chondromata från tuberkulösa, syfilitisk och sekundära, maligna svulster.

Tidigare primära maligna utväxter i andra delar av kroppen, antingen carcinoma eller sarkom, skulle vara stark sannolika bevis för metastaser.

När kom viagra

Chondromata här som annorstädes kännetecknas vad är bäst viagra eller kamagra av sin extrema kronicitet, och bör cialis e aulin det finnas andra brosk utväxter även i avlägsna delar av kroppen, är viagra receptfritt i grekland detta i sig skulle, åtminstone, vara sannolika bevis att tillväxten i ryggraden var av samma karaktär. I tumörer i ryggraden, vilka växer in i ryggradskanalen, smärta, som är svår, konstant, ökande i svårighetsgrad, och ökade med rörelse, är ett av de mest karaktäristiska symptom.

Smärtan, som är konstant och mycket svår, har akuta exacerbationer och ibland är helt enkelt fruktansvärt karaktär.

Den orsakas av trycket av tillväxten på de känsliga nerver när de lämnar intra-vertebral foramina.

Smärtan sträcker oftast längs distributionsområdet för nerverna inblandade och inte bara ökas genom rörelse av ryggraden, men också ofta med lokalt tryck.

Dessa områden är också oftast hypersesthetic, men de kan alternera med områden som med tryck av tillväxten på motoriska nerver, muskelspasmer och, senare, pares, eller till och med förlamning med atrofi av musklerna inblandade, kan förekomma. Symtomen vid smärta, och kanske spasm, kan finnas för en väldigt lång tid innan de av pares eller förlamning gör deras utseende. De senare är ett tecken på allvarliga påtryckningar på viagra effekt män själva sladden. I tumörer av tillräcklig storlek för att producera allvarlig cialis säljes press på sladden i hals- eller ryggregion, kommer det att finnas störningar av rörelse och slutligen fullständig förlamning av ena eller båda, beroende på läget för tillväxten och dess storlek.

Hur långt innan ska man ta viagra

kopa viagra Med detta kommer det att finnas slöseri av musklerna och en ökning av reflexer. Om trycket av tumören endast producerar förlamning på ena sidan är det sannolikt att korsas anestesi. I tumörer trycka på ländryggen delen av sladden, förlamning av ändtarmen och urinblåsan inträffa med förlust av reflexer och ofta oregelbundna förlamning och känselbortfall. Behandling.

Brosk tumörer som växer in i ryggmärgskanalen och orsakar allvarliga trycksymptom, bör utsättas för kirurgisk operation. Det är ganska oväsentligt i vilken del av ryggraden de ligger som de kan göras tillgänglig genom resektion under antiseptiska försiktighetsåtgärder, ryggkotornas processer och lameller och sedan förflytta membran eller sladd åt sidan, när de kan avlägsnas Synarthrodial Joints. I flera av dessa fogar chondromata ibland uppstå. Detta gäller särskilt i bäckenet vid symfysis pubes och vid de sacro-iliaca artikulationer. I dessa situationer kan chondromata växa inåt och om att nå någon betydande storlek kan producera allvarliga påtryckningar på närliggande strukturer. Hos kvinnor, särskilt i graviditet eller förlossning, kan de producerar komplikationer som är på en gång skrämmande och kanske nästan omöjligt att övervinna. Kirurgisk tillgång till och avlägsnande av utväxter som orsakar störning och som har sitt ursprung från den inre ytan hos symfysis pubes inte nödvändigtvis skulle vara svårt, medan exponering av och avlägsnande av dem som växer från den inre ytan av den sacro-iliaca leden kan vara extremt Ett antal av fallen av chondromata har sitt ursprung från occipito-sphenoidal artikulation har rapporterats av Virchow och andra. Dessa utväxter brukar skjuta inåt och i vissa fall har nått en storlek tillräcklig för att producera allvarliga och till och med dödlig kompression på hjärnan och dess membran. Det är knappast nödvändigt att konstatera att i denna situation operativa ingrepp är omöjligt. Revbensbrosk.