Skärpning är ett 3 årigt arvsfondsprojekt för att jobba lösningsfokuserat mot näthat och för en inkluderande nätkultur.

Skärpning har som ingång att näthat kränker rättigheter på individnivå och är ett demokratiskt problem på samhällsnivå. Vi ser att näthat förstärker den ojämlikhet som existerar och leder till att personer som på olika sätt bryter mot normer drabbas extra hårt.

Vi vill med projektet skapa ökad kunskap om ungas perspektiv på problembilder och lösningar kopplat till näthat. Därför kommer unga själva vara med och driva kampanjer som sprider lösningar och goda exempel. I projektets kampanjer vill vi ta fram nya metoder för att bland annat bemöta näthatare, delta konstruktivt i diskussioner med meningsskiljaktigheter och skapa möjligheter till självrannsakan.

Vi vill även skapa en samhällsdebatt kring näthat som präglas av ett fokus på lösningar och metoder, snarare än skräckbilder och pekpinnar.

Den som utsätts för näthat idag tvingas ofta sätta sig in i vilka lagar och regler som gäller alltmedan hatet rasar. Med Skärpning ska vi samla ihop, förenkla och sprida information om vad som gäller för att hjälpa personer i dessa lägen.

Projektet har ett parallellt fokus på beteende och normer å ena sidan och lagstiftning och rättsväsendet å den andra. Denna strategi är detsamma som i Make Equals framgångsrika arbete med Fatta.

Vill du som ung engagera dig? Vill ni som verksamhet eller företag samarbeta? Maila ida@makeequal.se
Skärpning kommer att släppas mer offentligt under våren 2017.
Ida Östensson
Kontaktperson Ida Östensson
Ordförande och kommunikationsansvarig
ida@makeequal.se
070 - 544 07 98