Utöver Make Equals personal har vi även ett antal certifierade utbildare som tar olika typer av uppdrag. Dessa är utvalda för sin kompetens och erfarenhet kring jämlikhet och inkludering. Samtliga har genomgått en certifieringsutbildning samt deltagit vid våra utbildningar tidigare. Vi jobbar med matchning mellan olika typer av uppdrag och de certifierade utbildarna för bästa möjliga resultat.

 

Nedan kan du läsa mer om våra certifierade utbildare och deras kompetenser.

 

Malin Helldorff
Malin Helldorff
Stockholm
Malin arbetar på Popkollos rikskansli med  bland annat utbildningar, fortbildning, metodutveckling och föreningsutveckling. Malin är ett proffs på processledning och har en gedigen erfarenhet av att hålla i utbildningar, workshops och föreläsningar. Malin har en bakgrund som fritidsledare och är van att jobba med frågor som rör ungdomar, fritid, ledarskap, jämställdhet och normer.
Malin Meissner
Malin Meissner
Stockholm
Malin är utbildad kulturanalytiker och har arbetat med antidiskriminering i olika former under de senaste åren. I sin roll som projektledare/utbildningsansvarig på tjejjouren har Malin landat i det som Malin brinner allra mest för, nämligen praktiskt jämställdhetsarbete. Malin tycker att det roligaste med jobbet är att få vara på skolor eller fritidsgårdar och diskutera normer och könsroller med såväl ungdomar som personal. Malin har gedigen erfarenhet av att föreläsa och utbilda, bland annat har Malin tidigare gjort uppdrag åt bland andra Ung & Dum, Rädda Barnens Ungdomsförbund och Kvinno-/tjejjouren. Uppdragen har då handlat om alltifrån antirasism och könsidentitet till våld i nära relationer.
Kristine Nowlain
Kristine Nowlain
Stockholm
Kristine är en musiker som inte kan släppa kärleken till jämlikhetsarbetet. Förutom en ny roll som utbildare i Make Equal är hon sångare, körledare och sångpedagog men jobbar även mycket ideellt i Popkollo Botkyrka och Girls Rock Camp Alliance, som är ett internationellt nätverk av arrangörer av musikkollon för tjejer och transpersoner. ​Hon är även utbildare för ledare inom Popkollo. ​Kristine har läst musik, sociologi och spanska med fokus på intersektionalitet, antirasism och feminism. Genom ​sitt​ arbete med Popkollo har hon blivit särskilt bra på att skapa trygghet i gruppen och att leda en konstruktiv process. Med sin scenvana och energi vet Kristine precis hur hon ska hålla en grupp engagerad.
Emelie Jönsson
Emelie Jönsson
Stockholm
Utbildaren ligger vilande
Emelie är genusvetare med spetskompetens i HBTQ-frågor och praktiskt förändringsarbete i organisationer. Emelie har mångårig erfarenhet som utbildare och processledare för bland annat RFSL. Drivkrafterna för Emelie är främst feminism, sexualpolitik och språkets kraft. Dessa passioner vävde Emelie samman som grundare av och chefredaktör för Sveriges enda tjejtidning för tjejer som gillar tjejer. Emelies engagemang i dessa frågor resulterade även i en feministisk gayklubb som breddat Malmös uteliv med Emelie som arrangör. Emelies styrka är att göra komplexa saker begripliga samt att inspirera och få människor att hitta sina egna och andras superkrafter.
Aygül Lale Kabaca
Aygül Lale Kabaca
Stockholm
Aygül är sakkunnig inom Mänskliga rättigheter med särskild fokus på jämlikhet och inkludering. Hon har flerårig erfarenhet som föreläsare och utbildare, främst inom normkritik, antidiskriminering, och identitetsfrågor. För Aygül är det rättvisa och ordens makt som genomsyrar allt hennes engagemang. Som utbildad grundskolelärare har hon drivit förändringsarbete för barn med funktionsvariationer; som styrelseledamot i RFSU Stockholm har hon bedrivit lobbyverksamhet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter globalt. Sedan avslutad mastersexamen i Internationellt utvecklingsarbete har hon frilansat som workshopledare, föreläsare och erbjuder skräddarsydda utbildningar för framåtblickande mångfaldsarbete. Aygül jobbar även som utbildningsledare på Mångkulturellt centrum. Hennes pedagogiska styrka är att skapa ett rum för trygga, inkluderande och inspirerande diskussioner.
Emma Swanström
Emma Swanström
Umeå
Emma är musiker och skribent, med ett mångårigt engagemang som rör jämställdhet inom musiken. Emma är bosatt i Umeå, och har studier inom konst, etnologi och pedagogik bakom sig. Sedan många år tillbaka är Emma aktiv i Umeås föreningsliv, och är en van arrangör inom musik och kultur. Inom detta intresseområde har Emma fått möjlighet att jobba med sin hjärtefrågor, jämställdhet och inkludering, och fått se vilka positiva effekter det gett lokalt och inom sin egen subkultur. Emmas engagemang i jämställdhetsfrågor har lett till uppkomsten av en egen blogg, som speciellt avhandlar dessa ämnen, ofta kopplat till musik, kultur, föräldraskap och sexualpolitik.
Liinu Diaz Rämö
Liinu Diaz Rämö
Stockholm
Liinu är utbildad statsvetare som arbetat med olika slags rättighetsfrågor sedan grundskolan. Hennes stora passion för rättigheter och samhällsförändring väcktes under uppväxten i Chile, ett land som precis höll på att återhämta sig från såren diktaturen orsaker. Liinu arbetar idag som projektledare för Flickaplattformen, ett samarbetsprojekt mellan Make Equal och Hungerprojektet, där fokus ligger på jämställdhet och flickors rättigheter. Liinu har även flera års erfarenhet av funktionalitets- och tillgänglighetsfrågor som projektledare för Arvsfondsprojektet En stärkt röst.
Monica Johansson
Monica Johansson
Umeå
Monica har studerat kulturanalys och informationsteknik. Hon har ett brinnande för intresse för jämställdhet och genusfrågor och tar sig an dessa med ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv. Hon arbetar nu som projektkoordinator på Röda Korsets FritidsGuider i Umeå. Monica är ledamot i RFSU förbundsstyrelse, och har verkat som sexualupplysare och utbildare för sexualinformatörer i flera år, både för ungdomar och vuxna. Hon var tidigare samordnare för föreningen Män för jämställdhets nationella killjour Killfrågor i Umeå. Hon är en van utbildare med fokus på på interpersonella relationer och hon är noga med att förankra trygghet och demokrati i gruppen.
Denise Beniwa Johnson
Denise Beniwa Johnson
Stockholm
Denise har alltid varit intresserad av att förstå sig på orättvisor och hur vi kan motverka dessa. Under sin kandidat i Development Studies läste hon bl.a. mänskliga rättigheter och internationell migration och samhällsutveckling. Hon startade ett likabehandlingsutskott på sin studentnation genom vilket hon utvecklade likabehandlingsarbetet, och sedan dess har Denise alltid varit aktiv i olika projekt utanför studierna.  Efter att ha lärt sig mer om, och fått mersmak för, organisationers ansvar i samhällsutvecklingen ledde det henne till masterprogrammet Management Studies, där intresset för Diversity Management vuxit. Denise är en mycket uppskattad föreläsare med en förmåga att på ett pedagogiskt och inspirerande sätt förklara teoretiska begrepp och ge verktyg för praktisk förändring!
Julia Karlsson
Julia Karlsson
Göteborg
Julia är utbildad social antropolog med inriktning på genus och interkulturalitet. Något som hon nu jobbar med i praktiken i sin roll som ungdomshandledare på ett HVB hem för ensamkommande ungdomar. Julia är även ideellt engagerad i Tjejjouren väst där hon möter många unga och utsatta samtidigt som hon får möjligheten att jobba med organisering och metodutveckling. Julia brinner för att lyfta det normkritiska perspektivet och hitta praktiska metoder för att komma vidare från ord till handling. Områden som särskilt intresserar Julia är normer, unga och interkulturella relationer.
Max Hällström
Max Hällström
Oslo
Max är i grund och botten musiker med mångårig erfarenhet inom kultursektorn. Han har genom sin mycket aktiva nätaktivism skapat sig en intersektionell analys i frågor som rör jämlikhet och har en bred kompetens inom alla diskrimineringsgrunder. Max har engagerat sig ideellt inom bland annat Ingen Människa är Illegal och RFSL. Förutom musiken får han ofta uppdrag som konferencier, vilket gör honom till en trygg och karismatisk scenpersonlighet och något som ger en väldigt positiv respons i utvärderingarna efter genomförda uppdrag.