Så länge åtminstone så vi har inte en etiologisk grund att bygga en klassificering som vi måste överväga tumörer i enlighet med I byggnaden av den mänskliga kroppen finns det fyra någorlunda distinkta och separata vävnader i bind, muskulös, nervös, och epitelceller.

Allt annat kan vara utanför eller bortom, som möjligt predisponerande eller etiologiska faktorer, alla tumörer har sitt ursprung i och består av en eller flera av dessa vävnader. Vävnaden i en tumör kan vara lite yngre och i en annan lite äldre, eller det kan ha genomgått degenerativa eller formativa förändringar, eller innehållet i en tumör hur mycket viagra kan vara onormalt att den del, som är fallet med dermoider. Fortfarande vävnaden av tumören i sig kommer huvudsakligen alltid motsvarade den vävnad från vilken den fjädrar. Klassificeringen eller övervägande av tumörer i regioner och enligt strukturen är ofta av största stödet till eleven och kirurgen i att göra en differentialdiagnos. Med undantag viagra i frankrike dermoider läkare som skriver ut viagra och fel av utveckling, om studenten anser histologi av en del som han kan berätta mycket exakt den typ av tumörer som sannolikt kommer att eller kan förekomma i någon särskild region.

Viagra magnus argentina

Om vi ​​studerar infra maxillary region där tumörer utvecklas så ofta vi kommer att finna att till följd av den histologiska struktur vävnaden, både ytlig och djup, kan följande grpwths uppstå från epidermis, en Epitelioma från epidermis och papiller, papillomvirus från den fibrösa vävnaden, ett fibrom, ett hur mycket cialis sarkom eller molluscum fibrosum från körtlar, adenom, karcinom och retention cystor.

I bindväv och fascia l eneath huden kan uppträda lipomata, fibromata eller sarcomata och från nerver, neuromata.

Från viagra apoteket fartygen i denna region, arteriell, venös och lymfatisk, kan det förekomma inte bara olika former av angeiomata, som här ofta medfödd, men också lymfatiska cystor och endotel tumörer. Från musklerna kan det uppstå myom, och från både benhinnan och ben, fibrom sarkom och osteom.

Viagra bäst före datum

Från parotis och underkäken körtlar kan komma att behålla och körtel cystor, adenom, carcinom, fibrom och sarkom. De lymfkörtlarna kan vara platsen för olika känslor, formning eller simulera tumörer. Sådan aslympho-sarkom, lymphadenoma och tubercular lymfangit.

Även om denna metod för klassificering är fördelaktigt vid diagnos och differentiering det till synes inte är önskvärt i dessa föreläsningar som grund för klassificering vi ska anta uppräkningen av vävnader i bind, muskulös, nervös och epitel.

Vi skall överväga dermoider och cystor separerar från klassificeringen på grund av sin egenhet av ursprung. Bindvävs tumörer. Arrangera denna grupp av tumörer ska vi follov den histologist stället embryolog och ska göra det omfattar praktiskt taget alla de som har sitt ursprung från bindväv, vare sig denna vävnad vara vad som normalt betraktas som embryonala, fullt utvecklade, eller bindväv i en tillstånd av högre utveckling. Den kommer att innehålla följande tumörer med sina olika arter Medan myomata och enligt många, den neuromata, kanske även att behandlas i denna huvudet, har vi tyckte det var bäst för i samband med studier att göra separata grupper för dessa två släkten. Det måste förstås att tumörer i denna grupp och för den delen i någon grupp är inte alltid rena tumörer, att en lipom inte helt består av fett, och inte heller ett fibrom alltid av fibrös vävnad, och inte heller en osteom eller chondroma helt av bendefekter eller broskvävnad, och inte heller ett sarkom helt av celler, men att dessa flera vävnader i sina respektive tumörer dominerar. I feta tumörer som finns att hittas en kvantitet helt formad bindväv, svårare att komma med viagra i fibrom ofta receptfri variant på viagra muskel, brosk eller ben, i chondroma ofta benvävnad och i sarkom alltid bindväv. Till följd av detta faktum är det inte alltid lätt att avgöra vilken släktet en viss tumör hör, för tumörer inte klassificeras alltid enligt den vävnad som dominerar, utan snarare i enlighet med betyg eller betydelsen av denna vävnad. Som muskler och ben är vävnad a. Bindvävscell, i vilken det finns fettdroppar. b. Bindvävscell fylld med fett.