Aktiva åtgärder – Vem fixar det hos er?

juni 30, 2023

Behöver din arbetsplats stöd i arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering? Eller vägledning i utredningen om diskriminering redan skett? Vi hjälper er.

Vi på Make Equal erbjuder nu ett unikt och skräddarsytt koncept för att starta, forma, guida och genomföra arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering på er arbetsplats. Det ska göras enligt lag, men många är osäkra på HUR det ska göras. Det hjälper vi er med, oavsett var i processen ni befinner er!  Systematiskt och löpande arbete mot diskriminering på arbetsplatsen är inte bara ett lagkrav, utan är även avgörande för framgång för organisationen och välmående hos individerna som finns i den. Det är inte ovanligt att uppleva arbetet med aktiva åtgärder som stort och svårhanterligt, särskilt eftersom det innebär ett ständigt pågående arbete i flera steg och inom många områden.  Därför finns vi här för att hjälpa er att utveckla och implementera en strukturerad strategi för arbetet, som anpassas efter era behov och mål. Våra jämlikhetskonsulter har expertkunskaper inom samtliga diskrimineringsgrunder och lång erfarenhet av att leda grupper genom förändringsprocesser med goda resultat.

Vi finns också tillgängliga som stöttande vägledare och processledare om ni behöver hantera diskrimineringssituationer som någon anmält hos er. Oavsett om det har upptäckts genom vår kartläggning inom de aktiva åtgärderna eller på annat sätt, kan ni lita på vår expertis och stöd för att hantera dessa utmaningar på ett professionellt och effektivt sätt.

Vi kan stödja er genom en eller flera av följande tjänster:

  1. Skapa en form för arbetet: Utifrån er kontext, er personalstyrka, er bransch och hur ert dagliga arbete ser ut, hjälper vi er att skapa en form för hur just ert systematiska och löpande arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering på arbetsplatsen bör struktureras upp. Vem ska ansvar för vilka delar, hur ofta ska ni ha träffar, hur ska dokumentationen ske, och kan formen för arbetet skifta över tid?
  2. Implementera och genomföra arbetet tillsammans med er: Vi hjälper er att genomföra alla fyra stegen på alla 5 områden. Vi tillhandahåller verktyg för att undersöka och analyserar risker eller brister, utformar kortsiktiga och långsiktiga åtgärdsplaner och aktiviteter för att förebygga.
  3. Utredning vid inträffad diskriminering: Vår jämlikhetskonsult och tillika jurist och arbetsmiljöexpert Elias erbjuder processtöd i utredningsarbetet om diskriminering redan har inträffat på arbetsplatsen. Det kan handla om mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier. Vi erbjuder en rättssäker och skyndsam hantering när det behovet finns.

Låter det här intressant för dig och er på din arbetsplats? Mejla oss på: hej@makeequal.se så hör vi av oss för att lyssna in era behov och berätta hur vi på bästa sätt kan stödja er där ni befinner er. Tillsammans gör vi er arbetsplats än mer jämlik och inkluderande!