Subventionerad arbetsmiljöutbildning hos Make Equal

No comments yet

Är ni ett privat företag som tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda? Grattis – då kan ni söka ersättning för att till stor del täcka kostnaderna för utbildning av chefer/skyddsombud/arbetsmiljöombud i arbetsmiljö. 

Mer information om stödet finns att läsa här: https://www.afaforsakring.se/ohalsa-och-arbetsskador/stod-for-arbetsmiljoutbildning 

Make Equal AB är godkända av Afa som utbildningsanordnare och kan erbjuda vidareutbildningar om psykosocial arbetsmiljö och arbetsklimat. Vi vill göra det lätt att göra rätt och utbildar utan pekpinnar med fokus på hur alla kan bidra till en god arbetsmiljö och arbetsplatskultur. 

Exempel på vad våra utbildningar innehåller:

 • Verktyg för att skapa och upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö där alla har likvärdiga möjligheter 
 • Organisatorisk och personlig självreflektion kring bemötande, internt och externt 
 • Kunskap om inkludering och exkludering och hur en hälsosam och inkluderande miljö̈ leder till ökad trygghet och ett välmående 
 • Arbetskultur, jargong och fördomar, ur ett ledarskaps- såväl som medarbetarperspektiv, och hur vi är varandras arbetsmiljö
 • Utbildningarna är interaktiva, kan genomföras både på plats och online och anpassas innehållsmässigt efter verksamhetens behov och önskemål. 

Utbildningarna är interaktiva, kan genomföras både på plats och online och anpassas innehållsmässigt efter verksamhetens behov och önskemål. 

Hör av er till oss på hej@makeequal.se så diskuterar vi det bästa upplägget för just er arbetsplats!

Aktiva åtgärder – Vem fixar det hos er?

No comments yet

Behöver din arbetsplats stöd i arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering? Eller vägledning i utredningen om diskriminering redan skett? Vi hjälper er.

Vi på Make Equal erbjuder nu ett unikt och skräddarsytt koncept för att starta, forma, guida och genomföra arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering på er arbetsplats. Det ska göras enligt lag, men många är osäkra på HUR det ska göras. Det hjälper vi er med, oavsett var i processen ni befinner er!  Systematiskt och löpande arbete mot diskriminering på arbetsplatsen är inte bara ett lagkrav, utan är även avgörande för framgång för organisationen och välmående hos individerna som finns i den. Det är inte ovanligt att uppleva arbetet med aktiva åtgärder som stort och svårhanterligt, särskilt eftersom det innebär ett ständigt pågående arbete i flera steg och inom många områden.  Därför finns vi här för att hjälpa er att utveckla och implementera en strukturerad strategi för arbetet, som anpassas efter era behov och mål. Våra jämlikhetskonsulter har expertkunskaper inom samtliga diskrimineringsgrunder och lång erfarenhet av att leda grupper genom förändringsprocesser med goda resultat.

Vi finns också tillgängliga som stöttande vägledare och processledare om ni behöver hantera diskrimineringssituationer som någon anmält hos er. Oavsett om det har upptäckts genom vår kartläggning inom de aktiva åtgärderna eller på annat sätt, kan ni lita på vår expertis och stöd för att hantera dessa utmaningar på ett professionellt och effektivt sätt.

Vi kan stödja er genom en eller flera av följande tjänster:

 1. Skapa en form för arbetet: Utifrån er kontext, er personalstyrka, er bransch och hur ert dagliga arbete ser ut, hjälper vi er att skapa en form för hur just ert systematiska och löpande arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering på arbetsplatsen bör struktureras upp. Vem ska ansvar för vilka delar, hur ofta ska ni ha träffar, hur ska dokumentationen ske, och kan formen för arbetet skifta över tid?
 2. Implementera och genomföra arbetet tillsammans med er: Vi hjälper er att genomföra alla fyra stegen på alla 5 områden. Vi tillhandahåller verktyg för att undersöka och analyserar risker eller brister, utformar kortsiktiga och långsiktiga åtgärdsplaner och aktiviteter för att förebygga.
 3. Utredning vid inträffad diskriminering: Vår jämlikhetskonsult och tillika jurist och arbetsmiljöexpert Elias erbjuder processtöd i utredningsarbetet om diskriminering redan har inträffat på arbetsplatsen. Det kan handla om mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier. Vi erbjuder en rättssäker och skyndsam hantering när det behovet finns.

Låter det här intressant för dig och er på din arbetsplats? Mejla oss på: hej@makeequal.se så hör vi av oss för att lyssna in era behov och berätta hur vi på bästa sätt kan stödja er där ni befinner er. Tillsammans gör vi er arbetsplats än mer jämlik och inkluderande!

Vi hoppar in som enkel interimlösning hos er

No comments yet

Behöver ni uppbackning under semestern, en interimlösning för att täcka upp vid exempelvis sjukskrivning, eller önskar ni förstärkning när det är mycket att göra samtidigt som en rekryteringsprocess inte är aktuell? Goda nyheter! Då kan vi på Make Equal bistå med vår erfarenhet, direkt in i era befintliga processer, ihop med ert ordinarie team.

Våra jämlikhetskonsulter kan hoppa in för att stötta exempelvis er HR-avdelning, arbetsgrupp för mångfaldsfrågor eller er ledningsgrupp. Vi är lösningsfokuserade experter inom mångfald och inkludering som jobbar för praktiskt jämlikhetsarbete. Utöver att utbilda och stötta våra kunder med mångfalds- och inkluderingssatsningar, hyr vi också ut våra konsulter under längre och kortare perioder, konsulter som redan är väl insatta i HR- och arbetsmiljöfrågor. Våra konsulter har möjlighet att kliva in och arbeta i er ordinarie verksamhet med kort varsel, efter just era tidsbehov. Ni som kund drar då också fördelen av att kunna nyttja stöd från hela Make Equals team av jämlikhetskonsulter, då vi som organisation alltid finns med som en trygg arbetsgivare för våra uthyrda konsulter – en klar bonus!

Vi kan till exempel:

 • Sätta formen för, och starta igång, en arbetsgrupp för mångfalds- och inkluderingsarbetet
 • Skapa mål för ert mångfalds- och inkluderingsplan samt leda processen för att ta fram strategin för att nå och följa upp dem
 • Formulera arbetssätt och göra planen för ert löpande arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering
 • Genomlysa befintliga dokument för att enkelt sätta igång med jämställdhetsintegrering 
 • Upprätta medarbetarhandbok, trivselregler och mötesrutiner för en mer inkluderande onboarding-process för nyanställda
 • Jämlikhetssäkra jobbannonser, informationsmaterial och hela rekryteringsprocesser

Vi är väl insatta inom perspektiv på jämlikhet utifrån samtliga diskrimineringsgrunder, och finns nu alltså tillgängliga för att snabbt och enkelt kliva in som en interimlösning och arbeta tillsammans med ert team för att leda, utveckla, starta upp, ta vid eller avsluta ert arbete, precis i processen där ni är just nu. Det kan vara uppdrag på några dagar till några veckor eller månader, vi anpassar oss efter era behov. 

Vill ni bolla ett eventuellt upplägg med oss? Kontakta oss på hej@makeequal.se så berättar vi hur vi smidigt löser behovet hos er!

Make Equal växlar upp: bolagiserar, tillsätter ny VD och en storkundsstrateg

No comments yet

Efter 13 framgångsrika år som jämlikhetsstiftelse expanderar Make Equal nu sin verksamhet och bildar bolag, Make Equal Culture and Performance AB. Det nya bolaget kommer att fokusera på utbildnings- och konsultverksamhet och lägga större tonvikt vid att förflytta kundernas position i det interna och externa mångfalds- och inkluderingsarbetet.

Samtidigt presenteras Aygül Kabaca som ny VD för bolaget, medan Frida Hasselblad kliver in i en ny roll som affärsutvecklare och storkundsstrateg för att matcha ökad efterfrågan från både offentlig sektor och näringslivet.

Genom åren har Make Equal arbetat oupphörligt för att främja jämlikhet och inkludering inom samhället. Med en kundportfölj som spänner över myndigheter som Naturvårdsverket och Svea Hovrätt, privata aktörer som Viaplay, Svevia och Epidemic Sound samt kommuner, regioner och Länsstyrelser från norr till söder, står nu organisationen inför nästa fas i utvecklingen. Make Equal expanderar erbjudandet om kundanpassade insatser, och ser en ökad efterfrågan från HR-partners och chefsgrupper, där skräddarsydda utbildningsprogram, DEI-satsningar, konsulttjänster och nulägesanalyser, som hjälper dem att ta konkreta steg mot jämlikhet och inkludering, står högst på agendan.

Aygül Kabaca, tidigare operativ chef hos Make Equal, kliver nu in som VD för det nya bolaget. Aygül är en passionerad ledare med omfattande erfarenhet av att driva fram förändring i organisation och samhälle. Hon har ett tydligt ledarskapsfokus i sin vision för vart hon vill driva Make Equal och deras kunder.

                      – Jag är otroligt stolt över att ta vid som VD när Make Equal nu går in i nästa fas av sin resa. Genom att helhjärtat fokusera på utbildnings- och konsultverksamheten har vi nu möjlighet att genom våra kunder göra ännu större skillnad och påskynda förändringen mot mer jämställda, jämlika och inkluderande arbetsplatser. Det är en fråga om rättigheter, skyldigheter, och sunt förnuft. Vilket är rätt enligt lagen, bra för individen, och förstås helt avgörande för affärerna!

Frida Hasselblad, tidigare VD, kommer att träda in i den seniora rollen som affärsutvecklare och storkundsstrateg. Med över 10 års erfarenhet av att driva organisationen framåt, och 15 års erfarenhet från branschen, kommer Frida att använda sin breda expertis för att stärka Make Equals erbjudande på kundsidan. Till hösten kommer vi se lansering av ett helt nytt koncept, skräddarsytt för chefer och ledare i små, medel och stora företag, i Sverige och internationellt.

Make Equal Culture and Performance AB strävar efter att vara en förebild. De tror på att det går att kombinera värderingsstyrt arbete grundat i goda värderingar för samhälle och individ, med att göra framgångsrika affärer. I en tid då allt fler organisationer, lokalt och globalt, inser att arbetet med mångfald och inkludering är affärskritiskt för konkurrenskraften, finns Make Equal som en modig partner, snällt utmanande, alltid inkluderande och lösningsfokuserade.

Workplace Chores & Their Impact on Women of Colour

No comments yet

Replacing coffee filters, taking meeting notes, drafting agendas or arranging chairs for a meeting – all of these are considered crucial to ensure a productive workplace. But this workplace “domestic” labour tends to fall to the women, most often women of colour.

Women are often given on-the-spot requests to quickly do a menial task, whereas their male colleagues are left to do what they’re being paid to do.

Many women of colour are being tasked with this unpaid support work outside of their job description and fearing repercussions if they refuse office housework requests. This is one of the ways in which the stereotypes of women of colour in the workplace are being reinforced.

This article discusses the impact of office housework on women of colour, including how it affects office dynamics, promotion potential and how women of colour are perceived. It also provides actionable suggestions on how allies of women of color can stand up to this dynamic and change the expectation that women of colour perform these duties that – despite playing an important role in driving the business day-to-day forward – aren’t recognized, valued, or compensated for.

Office housework and inequality

Have you ever been asked to take minutes, clear the whiteboard, brew the coffee before a meeting, find out why someone is late for work or plan a team-building or celebratory event?

If you’re a woman in an office setting, odds are these responsibilities landed on your shoulders and not those of your male colleagues.

There’s an obvious inequality in workplaces around who the non-revenue generating tasks fall to.

And while these workplace chores are considered to not directly generate any revenue, they’re still important – albeit indirectly – to the success of the company. Nevertheless, these tasks remain burdensome and disproportionately fall onto the shoulders of women of colour in the office.

While women of colour may be asked to be present in a meeting for a very important project, they are – more often than their male or white female colleagues – tasked with taking notes and scheduling follow-up meetings.

This inequality stems from stereotypes and implicit bias around the sorts of functions women are “better” at serving, as well as how women are perceived in office settings. It’s having a significant impact on the careers of women of colour who are struggling to get promoted despite working as hard as their white female and male peers and going above and beyond with unpaid support tasks as well.

Gender, race and impact on promotion

When unpaid service work is delegated to women of colour, they are kept from the work they have been appointed to do. This could impact their deadlines, which reflects badly in performance reviews.

Further, when women of colour are seen doing office housework, it reinforces stereotypes that they are “meant to be” or “better suited to” doing the office housework.

Someone who’s focused on taking notes won’t be keeping up with the ongoing conversation. This means their input into what is being said will be minimal, which others may perceive as not being as valuable to the company

This places women of colour at a distinct disadvantage. However, power dynamics are such that saying “no” might feel impossible. So, saying “yes” has the additional effect of creating an ongoing expectation. Leaders or colleagues might start to expect these women to perform the office housework, and will continue to administer these tasks to the women who repeatedly agree to do them.

Once this image has been created, the odds of promotion are slim. Male colleagues in the same role who aren’t doing unpaid work but rather focusing on their assignments are more likely to get a raise.

A Women in the Workplace report from 2021 found that women of colour continue to be underrepresented in management and leadership positions. Only 4% of executive-level managers are women of colour.

Although the systemic biases and inequities that inhibit women of colour from achieving their full potential are to blame for these low leadership rates in Black women and other women of colour, women who are asked to do low-level tasks cannot adequately show their leadership abilities.

Whereas many women are aware of the glass ceiling, women of colour face what has become known as the concrete ceiling – impenetrable and with no chance of breaking through. According to a Women of Colour in the Workplace Report (2021), this concrete ceiling offers no glimpse of advancement or hope for growth opportunities.

So, why can’t women just say no? Women are perceived as being difficult or emotional when refusing to do office housework, whereas men are often rewarded and thanked for doing the same tasks.

Perceptions of women of colour in the workplace

When unpaid tasks and invisible labour falls to women of colour, it reinforces the race and gender stereotypes and biases that few people are conscious of holding, but that nevertheless influence work and decision-making, in addition to attitudes and behaviours in the workplace.

Once these stereotypes of women of colour have been accepted, the odds of these women climbing the corporate ladder are slim.

Take, for example, the backlash that Black women face when they voice their opinion in a way that is perceived as aggressive; they face the unfavourable stereotype of the  “angry Black woman”. Should a Black woman refuse to take on unpaid support work, she risks triggering and reinforcing this stereotype.

Similar stereotypes are often applied to other women of colour as well, and impact the perception of them in the workplace. This includes examples of Latina women being mistaken by clients for the secretary when she’s a manager, or East Asian women being perceived as “less warm” than their white female counterparts because of cultural stereotypes. 

By staying quiet and continuing to do non-promotable work, these women are often reducing their odds of advancing in the company and being adequately compensated for the extra work they are doing around the office.

Office housework and office dynamics

Unless unpaid workplace labour is equitably distributed across individuals and groups, it runs the risk of continuously falling to women of colour, and as a result, the entire culture in the workplace risks shifting toward a norm of a disproportionate burden being placed on people and groups who already experience inequitable barriers to advancement in the workplace. From inequitable task assignment to inequitable compensation… the road is a slippery cultural slope. 

The 2021 Women in the Workplace report indicated that during and after the pandemic, like so many inequities that were exacerbated,  even more of these tasks have fallen to women. Many of their male colleagues are no longer asking women of colour to take on these tasks but rather expect it of them, which has significantly shifted workplace dynamics and sometimes results in micro-aggressions towards women of colour, not to mention the risk of burning out is higher thanks to the increased workload.

How can allies ensure women of colour aren’t disproportionately burdened by office housework?

It’s time to take a look around and see who is responsible for doing the unpaid support work in the office.

Allies in the workplace can assist to disrupt the norm and the expectations placed on women of colour in the following ways:

1. Rotate tasks

Allies that are part of ongoing meetings should recommend that chores and tasks be rotated amongst the staff. This includes taking turns to take meeting notes, time-keeping or preparing the meeting room.

2. Delegate work amongst the entire team

Team leaders should delegate the tasks and spread them among the team.

If one person is always stuck doing administrative tasks such as scheduling meetings, assign that to someone else. Give the first person the responsibility to lead mentoring activities.

3. Find ways to reward or compensate

As a team, list the “office housework tasks”. Perform a sort of stocktake. 

How can these be rewarded, recognized, or compensated? Do KPIs include a measure of “team service” or “workplace labour”? 

Work with your team to find creative and effective ways to evenly and equitably distribute the burden.

4. Never assume someone likes doing office housework

If one of your female colleagues continues to volunteer to do or say yes to office housework requests, don’t assume it’s because they enjoy doing these tasks.

The odds are that they fear the repercussions of saying no.

5. Men need to step up

Male allies need to volunteer to do their part and step in when it comes to office housework tasks. Next time a meeting needs to be scheduled, take the lead and get the job done before a Black woman gets asked to do the job.

FAQ

Should women say “no” to office work?

Women have the right to say no to anything, including office work; however, it shouldn’t be up to them to say no. Solving the uneven distribution of office housework can be mitigated with the help of allies. For example, allies can help by volunteering to take the burden of office work and supporting their decisions when they say no.

Conclusion

Non-essential work continues to fall to women of colour, and these tasks not only change the office dynamic and enforce stereotypes but can also impact the chances of a Black woman getting promoted.

Allies in leadership positions can play a supporting role in breaking norms and assisting women of colour to achieve their potential by delegating work equally among the staff.

Race and gender equality in the workplace will be achieved when everyone has access to equal opportunities, rewards and resources, no matter their race or gender.

https://code.likeagirl.io/5-ways-allies-can-disrupt-office-housework-59b64ecdc782

https://www.themuse.com/amp/advice/how-to-say-no-office-housework

https://www.weforum.org/agenda/2021/11/women-workplace-2021-invisible-labour/

https://www.tidalequality.com/blog/whos-doing-the-office-housework

Anmäl dig till fortbildning i jargong på jobbet!

No comments yet

“Det var ju bara ett skämt” – Om jargong på jobbet och hur vi hanterar det

Att “vi är varandras arbetsmiljö” stämmer väl in då bemötandet och klimatet i en arbetsgrupp påverkar oss i stor utsträckning. Hur stämningen är, hur kulturen upplevs och hur vi beter oss mot varandra är en viktig del av tryggheten och trivseln på arbetsplatsen.

I en arbetsgrupp kan det vara svårt att veta var gränsen går och det kan finnas olika upplevelser av trivseln och kulturen. Oftast ligger det inga onda avsikter bakom att personer kränks eller att klimatet i en arbetsgrupp blir ohälsosamt, mycket sker omedvetet. Skämt som går för långt, “rå men hjärtlig stämning” som blir gränslös eller generaliserande kommentarer som sårar. Det är lätt att gömma sig bakom försvar som “men det var ju bara ett skämt”.

Så vad är egentligen en exkluderande jargong och hur skapar vi en inkluderande kultur och jargong där alla kan vara sig själva, känna sig trygga och nå sin fulla potential? Att fundera över hur det ser ut på den egna arbetsplatsen och i det egna teamet, är en viktig start för en bra arbetsmiljö. 

Den 20 april håller Make Equals jämlikhetskonsult Johan Pettersson i en interaktiv fortbildning om jargong och skämt och och hur det kan ta sig i uttryck i arbetslivet. Föreläsningen riktar sig till såväl chefer som medarbetare och syftar till att öka kunskapen om hur vi tillsammans skapar mer inkluderande arbetsplatser där alla kan nå sin fulla potential. 

Målen med fortbildningen är att du ska få:  

 • Metoder för att skapa en mer inkluderande jargong på arbetsplatsen 
 • Kunskap för att identifiera och utmana rådande normer 
 • Lösningsfokuserade verktyg för att skapa en kultur där alla kan nå sin fulla potential 

Information om fortbildningen

Tid: 20 april kl. 9-12
Plats: Digitalt. Länk skickas till anmälda 
Pris per deltagare: 2995 kronor exkl. moms

Det finns ett max antal platser på fortbildningen, så anmäl dig redan idag!


Vid frågor, kontakt alva@makeequal.se

NY SIFO OM OSYNLIGT ARBETE

No comments yet

Enligt en ny SIFO-undersökning gjord på uppdrag av Make Equal svarar endast 17 % av de tillfrågade att deras arbetsgivare arbetar systematiskt för att det osynliga arbetet fördelas jämnt kopplat till kön på arbetsplatsen. Dessutom svarar endast 18 % av tillfrågade kvinnor att de anser att det osynliga arbetet är jämnt fördelat i hemmet. Det är dags för förändring!

Att kvinnan är projektledaren hemma och slasktratten på jobbet har debatterats och synliggjorts ett bra tag nu, men förändringen går ytterst långsamt och det förblir ändå på många sätt osynligt. I anslutning till boksläppet av Allt vi inte ser. Så påverkas du av det osynliga arbetet – hemma och på jobbet, släpper Make Equal även en SIFO-undersökning.

Resultatet i korthet:

 • Endast 17% av de tillfrågade uppger att deras arbetsgivare arbetar systematiskt med att det osynliga arbetet ska fördelas jämnt kopplat till kön.
 • Endast 18% av tillfrågade kvinnor upplever att det osynliga arbetet är jämnt fördelat i hemmet (37,5% av männen upplever att det är jämnt fördelat).
 • Över hälften av tillfrågade kvinnor upplever att kvinnor i någon eller mycket högre omfattning utför osynligt arbete i hemmet (26% av männen).
 • Cirka 1% av tillfrågade kvinnor upplever att män i något eller mycket högre omfattning utför det osynliga arbetet i hemmet (Motsvarande siffra för män är 11%).


– Att mindre än var femte yrkesarbetande person i Sverige anser att deras arbetsgivare arbetar systematiskt för att motverka att kvinnor sköter mer av det så kallade osynliga arbetet på arbetsplatsen är ett bottenbetyg. Det finns med andra ord mycket att göra i denna fråga, säger Ida Östensson, författare till boken och ordförande Make Equal.

Faktum är att kvinnor i genomsnitt utför fem timmar mer obetalt hemarbete per vecka än män. Men det är inte bara i hemmet som kvinnor utför mer osynligt arbete än män. När det kommer till jobbet lägger kvinnor upp till 200 fler timmar per år på icke-meriterande arbete än sina manliga kollegor. Alltså, en hel månad – på saker som inte gynnar karriären.

– Att jobba dubbelt, både hemma och borta, får konsekvenser. Det syns inte minst i den statistik som finns om utmattning, där kvinnor löper 41 procent större risk att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa. Det syns även i vem som till slut begär ut skilsmässa. Däremot återspeglas det inte i lönekuvertet eller i den framtida pensionen. Det vill vi förändra, säger Ida Östensson.


Boken Allt vi inte ser varvar hård statistik och vardaglig igenkänning. Men framför allt vill författarna att alla oavsett kön ska våga göra det osynliga synligt – och ge tips och verktyg för hur det med relativt enkla medel går att skapa förändring. 

Ida Östensson är jämlikhetsexpert och opinionsbildare, samt ordförande för Make Equal. Thor Rutgersson är författare, folkbildare och frilansskribent. 

För mer information, kontakta:
Ida Östensson
ida@makeequal.se
070 544 07 98

Bilder:
OMSLAG
IDA & THOR 

Om Sifo-undersökningen: Undersökningen genomfördes online under november 2022. 1000 personer i åldrarna 18-79 år svarade på frågor om osynligt arbete i hemmet och på jobbet. Personerna som deltagit utgör ett representativt snitt av befolkningen vad gäller spridning i landet och socioekonomisk bakgrund. Vi har genom bakgrundsfrågor riktat undersökningen till personer som bor i hushåll med andra vuxna av andra kön samt som jobbar på arbetsplatser där flera kön finns representerade.

Resultatet av hela SIFO-undersökningen finner du här.

VI REKRYTERAR JÄMLIKHETSKONSULT!

No comments yet

Make Equal söker:

JÄMLIKHETSKONSULT

Make Equal söker just nu en erfaren, självgående och driven konsult som vill verka för jämlikhet och inkludering. Vi förändrar samhället genom våra kunder och du behöver därför trivas i kundprocesser och ha god förmåga att hjälpa kund att skapa effektfull förändring!

Om Make Equal
Vi gör vad vi heter. Make Equal är lösningsfokuserade jämlikhetsexperter. Vi är konsulter som arbetar med metoder och verktyg för praktiskt jämlikhetsarbete på arbetsplatser. Vi hjälper våra kunder att använda jämlikhet, mångfald och inkludering som drivmedel för ökad attraktionskraft, innovation, trygghet, hållbarhet, tillväxt och att nå sina mål.

Vi flyttar fokus till lösningar och resultat och stöttar privat och offentlig sektor med utbildningar, föreläsningar, workshops, kartläggning och analys, mål och mätning, rapporter, samt skräddarsydda konsulttjänster.

Vår inriktning är jämlikhetsarbete med inriktning på arbetsplatser, arbetsplatskultur, medarbetargrupper, ledning, styrelser och rekryteringsprocesser. Vi är experter på att komma på och genomföra innovativa idéer för att flytta fram företags och organisationers position inom mångfalds- och inkluderingsområdet.

Utan pekpinnar, med fokus på att fler ska vilja och kunna driva förändring inom den egna organisationen för ökad attraktionskraft och affärsnytta. Målet är att skapa jämlika och inkluderande verksamheter, med en breddad representation av fler erfarenheter och kompetenser, där alla kan nå sin fulla potential.

Våra värdeord är lösningsfokus, inkluderande och utmanande. Dessa är perspektiv som ska genomsyra allt vi gör och som varje konsult ska konkretisera i det egna arbetet, internt och externt. För att trivas hos oss tror vi att du gillar snabba beslutsprocesser och att vara i en konsultverksamhet med ca 10 kollegor, där verksamheten utvecklas i takt med omvärlden och eftersträvar en ständig förbättring. Läs gärna mer om oss på makeequal.se.

Om rollen
Som jämlikhetskonsult på Make Equal består ditt arbete i huvudsak av kunduppdrag. I vissa kunduppdrag arbetar du som enda konsult, och i andra kunduppdrag jobbar du i ett konsultteam med kollegor. Make Equals uppdragssamordnare tilldelar våra konsulter en bredd av kunduppdrag utifrån bokningsläge, styrkor och behov. Alla våra konsulter jobbar också med att sälja in sin egen kompetens och Make Equals tjänster som en del av rollen. 

Som konsult behöver du vara lösningsfokuserad, serviceinriktad och proaktivt kunna identifiera och möta kunds behov inom jämlikhetsområdet. Du kommer att på egen hand leda säljmöten med potentiella kunder och handha kringliggande kommunikation och administration i de relationerna. Du kommer att planera och genomföra interaktiva utbildningar, hålla föreläsningar på scen, och facilitera kollaborativa workshops för mindre och större grupper, med blandade deltagare, och inom olika branscher. Likaså kommer du att erbjuda strategisk rådgivning, metodutveckling, och jämlikhetskartläggningar hos kund, där mål, mätning och dataanalys är viktiga komponenter. Vårt fokus är att stötta arbetsplatsen med deras jämlikhets-, mångfalds-, och inkluderingsabrete, oavsett verksamhet. 

Rollen innebär att du bör ha gedigen kunskap om jämlikhetsfrågor samt god förståelse för inkludering och intersektionalitet i både teori och praktik, med ett tydligt maktperspektiv. Du bör gilla att stå inför publik, ha god pedagogisk förmåga och kunna inspirera andra till förändringsarbete. Du bör även trivas med att processleda mindre grupper där du har en strategisk rådgivande funktion. 

Våra kunduppdrag är på svenska och engelska så du bör känna dig bekväm på båda språken. Ytterligare språkkunskaper är meriterande. Vi har målstyrd arbetstid, med flexibel kontorstid som norm. Vårt kontor ligger i Stockholm och vi vill att du ska kunna jobba därifrån åtminstone några dagar i veckan. Tjänsteresor ingår i rollen. 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % (inleds med provanställning 6 månader) med start snarast möjligt efter överenskommelse. 

Vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet från att ha arbetat som konsult och som är en inspirerande föreläsare. Du engageras av att stötta företag, myndigheter, kommuner och andra arbetsplatser i att flytta fram sina positioner inom mångfalds- och inkluderingsarbetet. Du har ett tryggt, förtroendeingivande och inkluderande bemötande gentemot kollegor och kunder. Du är självgående och prestigelös och kan därmed justera arbetsuppgifter efter behov inom den egna organisationen. Du är strukturerad och organisatorisk, med god samarbetsförmåga. Du är en lösningsorienterad person med intresse för mänskliga relationer och av att få andra att utvecklas och nå sin fulla potential. Du tror på jämlikhet som verktyg och förutsättning för ökad attraktionskraft och affärsnytta. 

Krav:

 • Erfarenhet av att föreläsa för och utbilda kunder gärna inom näringslivet och/eller offentlig sektor, eller annan jämförbar erfarenhet.
 • Erfarenhet av arbete som konsult, gärna inom näringslivet och/eller offentlig sektor, eller annan jämförbar erfarenhet.
 • Kompetens kring att strategiskt planera, målsätta, mäta och följa upp jämlikhet i verksamheter.
 • Kunskap om, och engagemang för, jämlikhet, normer, intersektionalitet, mångfald och inkludering.
 • God förmåga att metodutveckla pedagogiska material (texter, modeller etc.) 
 • Tydligt maktperspektiv och normkritisk kompetens.
 • Bekväm på svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande

 • Erfarenhet av att skapa innehåll för och publicera på sociala medier (Linkedin, Instagram, Facebook), eller annan jämförbar erfarenhet inom marknad & kommunikation.
 • Kompetens kring statistik och dataanalys.
 • Erfarenhet av att sälja in kompetens och service till potentiella kunder.
 • Förmåga att nätverka och knyta kontakter (marknad och sälj) inom offentlig och/eller privat sektor. 
 • Erfarenhet av att ge rådgivning kopplat till jämlikhet i olika typer av verksamheter.
 • Erfarenhet av att jobba med jämlikhet, mångfald och inkludering i internationella bolag.

Om rekryteringsprocessen
Make Equal arbetar med icke-diskriminerande och kompetensbaserad rekrytering. Vi tar därför inte emot ansökningar via e-post och kommer inte att läsa CV:n eller personliga brev. 

 • Det första steget i processen består av att du kommer att få fylla i ett frågeformulär online bestående av 9 frågor samt 17 påståenden och förklarande texter. Du når formuläret via denna länk: https://forms.gle/Sw66zEr7kV5TYyb67
 • Deadline för detta är onsdag 18 januari 2023.
 • Besked om du har gått vidare eller ej ges senast torsdag 26 januari.
 • Arbetsprover och intervjuer kommer att ske digitalt 31 januari & 1 februari.
 • Besked om du har fått tjänsten eller inte ges under vecka 6. 

Då Make Equal ständigt försöker att utvecklas i antidiskriminering och kompetensbaserad rekrytering vill vi uppmana er som har synpunkter på rekryteringsprocessen att skicka det till oss genom denna länk: https://forms.gle/Y3TSmCW1qv957e8x8 (ditt svar blir anonymt om du inte väljer att dela din mejladress).


OBS: Vi eftersträvar en bredd i personalstyrkan och hoppas därför på sökanden med många olika bakgrunder, erfarenheter och åldrar. Vi ser det som en extra merit om du har kunskap om och/eller egenupplevd erfarenhet av ojämlikhet kopplat till någon diskrimineringsgrund.


Villkor för tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare (sex månaders provanställning)
Tjänstgöringsgrad: 100 %
Lön: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Ja
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Anställningsort: Stockholm
Ansök senast: onsdag 18 januari 2023

Länk till ansökningsformuläret: https://forms.gle/Sw66zEr7kV5TYyb67


Frågor? Mejla info@makeequal.se 

Vi ser fram emot din ansökan!

Ny bok: Allt vi inte ser

No comments yet

osynligt arbeteI januari släpper vi boken “Allt vi inte ser – så påverkas du av det osynliga arbetet – hemma och på jobbet”. Men nu har vi fått chansen att erbjuda våra vänner, följare, samarbetspartners och kunder att köpa boken, signerad av författarna, som årets julklapp! 

Att kvinnan är projektledaren hemma och slasktratten på jobbet har debatterats och synliggjorts ett bra tag nu, men förändringen går ytterst långsamt och det förblir ändå på många sätt osynligt. 

“Ens chef kanske säger att arbetsplatsen är jämställd och jämlik. Men någonting sitter i väggarna och skapar orättvisa arbetsbördor eller osynliga hinder. Hur kan vi lösa det? Och går det att göra ekonomin i förhållandet helt jämställd, bortom att bara dela lika? Vi har bestämt oss för att undersöka just detta: Allt vi inte ser”, Ida Östensson ordförande på Make Equal och författare till boken tillsammans med Thor Rutgersson.

Faktum är att kvinnor i genomsnitt utför fem timmar mer obetalt hemarbete per vecka än sina manliga partners. Men det är inte bara i hemmet som kvinnor utför mer osynligt arbete än män. När det kommer till jobbet lägger kvinnor upp till 200 fler timmar per år på icke-meriterande arbete än manliga kollegor. Alltså, en hel månad – på saker som inte gynnar karriären.

Att jobba dubbelt, både hemma och borta, får givetvis konsekvenser. Det syns inte minst i den statistik som finns om utmattning, där kvinnor löper 41 procent större risk att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa, enligt siffror från Försäkringskassan. Överlag är kvinnor sjukskrivna i större utsträckning än män. Det syns även i vem som till slut begär ut skilsmässa. Däremot återspeglas det inte i lönekuvertet eller i den framtida pensionen.

Boken varvar hård statistik och vardaglig igenkänning. Men framför allt vill vi att alla oavsett kön ska våga göra det osynliga synligt – och ge tips och verktyg för hur det med relativt enkla medel går att skapa förändring – för att vi alla ska få mer ork att skratta, älska och leva!

Vi är så glada över att kunna erbjuda er möjligheten att beställa boken före alla andra. Varför inte som årets julklapp till all personal, din partner eller någon annan? 

Maila emma@mondial.se om ni vill köpa en större upplaga. Vid större volymer fixar vi bra rabatt! 
Beställ boken HÄR!

Anmälan till Make Equals fortbildning är öppen!

No comments yet

Förebygg rasism på jobbet – Civilkurage och verktyg för positiv förändring

Vill du bli bättre på att använda dina privilegier för att stå upp för och stötta andra på jobbet? Vet du hur rasism och vithetsnormer påverkar och begränsar människor i arbetslivet? Har du funderat på hur jämlikhetsdata fungerar för att motverka diskriminering och öka inkludering?

Den 29 november håller Make Equal i en interaktiv fortbildning om vithetsnormer, antirasism, civilkurage och hur det kan ta sig i uttryck i arbetslivet. Föreläsningen riktar sig till såväl chefer som medarbetare och syftar till att öka kunskapen om hur vi tillsammans skapar mer inkluderande arbetsplatser där alla kan nå sin fulla potential.

Make Equal är lösningsfokuserade jämlikhetskonsulter som jobbar för och uppmanar till praktiskt jämlikhetsarbete. Fortbildningen kommer ledas av en av Make Equals konsulter med spetskompetens inom antirasism och vithetsnormer.

Målet med fortbildningen är att du ska få:

 • Metoder för att skapa en mer inkluderande arbetsmiljö
 • Kunskap för att identifiera och utmana rådande normer
 • Lösningsfokuserade verktyg för att förebygga rasism på jobbet

Information om fortbildningen

Tid: 29 november kl. 9-12
Plats: Digitalt, länk skickas till anmälda
Pris: 2995 kronor exkl. moms

Det finns ett max antal platser på fortbildningen, så anmäl dig redan idag!

Vid frågor, kontakta alva@makeequal.se