Anmäl dig till fortbildning i jargong på jobbet!

No comments yet

“Det var ju bara ett skämt” – Om jargong på jobbet och hur vi hanterar det

Att “vi är varandras arbetsmiljö” stämmer väl in då bemötandet och klimatet i en arbetsgrupp påverkar oss i stor utsträckning. Hur stämningen är, hur kulturen upplevs och hur vi beter oss mot varandra är en viktig del av tryggheten och trivseln på arbetsplatsen.

I en arbetsgrupp kan det vara svårt att veta var gränsen går och det kan finnas olika upplevelser av trivseln och kulturen. Oftast ligger det inga onda avsikter bakom att personer kränks eller att klimatet i en arbetsgrupp blir ohälsosamt, mycket sker omedvetet. Skämt som går för långt, “rå men hjärtlig stämning” som blir gränslös eller generaliserande kommentarer som sårar. Det är lätt att gömma sig bakom försvar som “men det var ju bara ett skämt”.

Så vad är egentligen en exkluderande jargong och hur skapar vi en inkluderande kultur och jargong där alla kan vara sig själva, känna sig trygga och nå sin fulla potential? Att fundera över hur det ser ut på den egna arbetsplatsen och i det egna teamet, är en viktig start för en bra arbetsmiljö. 

Den 1 februari håller Make Equals jämlikhetskonsult Johan Pettersson i en interaktiv fortbildning om jargong och skämt och och hur det kan ta sig i uttryck i arbetslivet. Föreläsningen riktar sig till såväl chefer som medarbetare och syftar till att öka kunskapen om hur vi tillsammans skapar mer inkluderande arbetsplatser där alla kan nå sin fulla potential. 

Målen med fortbildningen är att du ska få:  

 • Metoder för att skapa en mer inkluderande jargong på arbetsplatsen 
 • Kunskap för att identifiera och utmana rådande normer 
 • Lösningsfokuserade verktyg för att skapa en kultur där alla kan nå sin fulla potential 

Information om fortbildningen

Tid: 1 februari kl. 9-12
Plats: Digitalt. Länk skickas till anmälda 
Pris per deltagare: 2995 kronor exkl. moms

Det finns ett max antal platser på fortbildningen, så anmäl dig redan idag!


Vid frågor, kontakt alva@makeequal.se

NY SIFO OM OSYNLIGT ARBETE

No comments yet

Enligt en ny SIFO-undersökning gjord på uppdrag av Make Equal svarar endast 17 % av de tillfrågade att deras arbetsgivare arbetar systematiskt för att det osynliga arbetet fördelas jämnt kopplat till kön på arbetsplatsen. Dessutom svarar endast 18 % av tillfrågade kvinnor att de anser att det osynliga arbetet är jämnt fördelat i hemmet. Det är dags för förändring!

Att kvinnan är projektledaren hemma och slasktratten på jobbet har debatterats och synliggjorts ett bra tag nu, men förändringen går ytterst långsamt och det förblir ändå på många sätt osynligt. I anslutning till boksläppet av Allt vi inte ser. Så påverkas du av det osynliga arbetet – hemma och på jobbet, släpper Make Equal även en SIFO-undersökning.

Resultatet i korthet:

 • Endast 17% av de tillfrågade uppger att deras arbetsgivare arbetar systematiskt med att det osynliga arbetet ska fördelas jämnt kopplat till kön.
 • Endast 18% av tillfrågade kvinnor upplever att det osynliga arbetet är jämnt fördelat i hemmet (37,5% av männen upplever att det är jämnt fördelat).
 • Över hälften av tillfrågade kvinnor upplever att kvinnor i någon eller mycket högre omfattning utför osynligt arbete i hemmet (26% av männen).
 • Cirka 1% av tillfrågade kvinnor upplever att män i något eller mycket högre omfattning utför det osynliga arbetet i hemmet (Motsvarande siffra för män är 11%).


– Att mindre än var femte yrkesarbetande person i Sverige anser att deras arbetsgivare arbetar systematiskt för att motverka att kvinnor sköter mer av det så kallade osynliga arbetet på arbetsplatsen är ett bottenbetyg. Det finns med andra ord mycket att göra i denna fråga, säger Ida Östensson, författare till boken och ordförande Make Equal.

Faktum är att kvinnor i genomsnitt utför fem timmar mer obetalt hemarbete per vecka än män. Men det är inte bara i hemmet som kvinnor utför mer osynligt arbete än män. När det kommer till jobbet lägger kvinnor upp till 200 fler timmar per år på icke-meriterande arbete än sina manliga kollegor. Alltså, en hel månad – på saker som inte gynnar karriären.

– Att jobba dubbelt, både hemma och borta, får konsekvenser. Det syns inte minst i den statistik som finns om utmattning, där kvinnor löper 41 procent större risk att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa. Det syns även i vem som till slut begär ut skilsmässa. Däremot återspeglas det inte i lönekuvertet eller i den framtida pensionen. Det vill vi förändra, säger Ida Östensson.


Boken Allt vi inte ser varvar hård statistik och vardaglig igenkänning. Men framför allt vill författarna att alla oavsett kön ska våga göra det osynliga synligt – och ge tips och verktyg för hur det med relativt enkla medel går att skapa förändring. 

Ida Östensson är jämlikhetsexpert och opinionsbildare, samt ordförande för Make Equal. Thor Rutgersson är författare, folkbildare och frilansskribent. 

För mer information, kontakta:
Ida Östensson
ida@makeequal.se
070 544 07 98

Bilder:
OMSLAG
IDA & THOR 

Om Sifo-undersökningen: Undersökningen genomfördes online under november 2022. 1000 personer i åldrarna 18-79 år svarade på frågor om osynligt arbete i hemmet och på jobbet. Personerna som deltagit utgör ett representativt snitt av befolkningen vad gäller spridning i landet och socioekonomisk bakgrund. Vi har genom bakgrundsfrågor riktat undersökningen till personer som bor i hushåll med andra vuxna av andra kön samt som jobbar på arbetsplatser där flera kön finns representerade.

Resultatet av hela SIFO-undersökningen finner du här.

VI REKRYTERAR JÄMLIKHETSKONSULT!

No comments yet

Make Equal söker:

JÄMLIKHETSKONSULT

Make Equal söker just nu en erfaren, självgående och driven konsult som vill verka för jämlikhet och inkludering. Vi förändrar samhället genom våra kunder och du behöver därför trivas i kundprocesser och ha god förmåga att hjälpa kund att skapa effektfull förändring!

Om Make Equal
Vi gör vad vi heter. Make Equal är lösningsfokuserade jämlikhetsexperter. Vi är konsulter som arbetar med metoder och verktyg för praktiskt jämlikhetsarbete på arbetsplatser. Vi hjälper våra kunder att använda jämlikhet, mångfald och inkludering som drivmedel för ökad attraktionskraft, innovation, trygghet, hållbarhet, tillväxt och att nå sina mål.

Vi flyttar fokus till lösningar och resultat och stöttar privat och offentlig sektor med utbildningar, föreläsningar, workshops, kartläggning och analys, mål och mätning, rapporter, samt skräddarsydda konsulttjänster.

Vår inriktning är jämlikhetsarbete med inriktning på arbetsplatser, arbetsplatskultur, medarbetargrupper, ledning, styrelser och rekryteringsprocesser. Vi är experter på att komma på och genomföra innovativa idéer för att flytta fram företags och organisationers position inom mångfalds- och inkluderingsområdet.

Utan pekpinnar, med fokus på att fler ska vilja och kunna driva förändring inom den egna organisationen för ökad attraktionskraft och affärsnytta. Målet är att skapa jämlika och inkluderande verksamheter, med en breddad representation av fler erfarenheter och kompetenser, där alla kan nå sin fulla potential.

Våra värdeord är lösningsfokus, inkluderande och utmanande. Dessa är perspektiv som ska genomsyra allt vi gör och som varje konsult ska konkretisera i det egna arbetet, internt och externt. För att trivas hos oss tror vi att du gillar snabba beslutsprocesser och att vara i en konsultverksamhet med ca 10 kollegor, där verksamheten utvecklas i takt med omvärlden och eftersträvar en ständig förbättring. Läs gärna mer om oss på makeequal.se.

Om rollen
Som jämlikhetskonsult på Make Equal består ditt arbete i huvudsak av kunduppdrag. I vissa kunduppdrag arbetar du som enda konsult, och i andra kunduppdrag jobbar du i ett konsultteam med kollegor. Make Equals uppdragssamordnare tilldelar våra konsulter en bredd av kunduppdrag utifrån bokningsläge, styrkor och behov. Alla våra konsulter jobbar också med att sälja in sin egen kompetens och Make Equals tjänster som en del av rollen. 

Som konsult behöver du vara lösningsfokuserad, serviceinriktad och proaktivt kunna identifiera och möta kunds behov inom jämlikhetsområdet. Du kommer att på egen hand leda säljmöten med potentiella kunder och handha kringliggande kommunikation och administration i de relationerna. Du kommer att planera och genomföra interaktiva utbildningar, hålla föreläsningar på scen, och facilitera kollaborativa workshops för mindre och större grupper, med blandade deltagare, och inom olika branscher. Likaså kommer du att erbjuda strategisk rådgivning, metodutveckling, och jämlikhetskartläggningar hos kund, där mål, mätning och dataanalys är viktiga komponenter. Vårt fokus är att stötta arbetsplatsen med deras jämlikhets-, mångfalds-, och inkluderingsabrete, oavsett verksamhet. 

Rollen innebär att du bör ha gedigen kunskap om jämlikhetsfrågor samt god förståelse för inkludering och intersektionalitet i både teori och praktik, med ett tydligt maktperspektiv. Du bör gilla att stå inför publik, ha god pedagogisk förmåga och kunna inspirera andra till förändringsarbete. Du bör även trivas med att processleda mindre grupper där du har en strategisk rådgivande funktion. 

Våra kunduppdrag är på svenska och engelska så du bör känna dig bekväm på båda språken. Ytterligare språkkunskaper är meriterande. Vi har målstyrd arbetstid, med flexibel kontorstid som norm. Vårt kontor ligger i Stockholm och vi vill att du ska kunna jobba därifrån åtminstone några dagar i veckan. Tjänsteresor ingår i rollen. 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % (inleds med provanställning 6 månader) med start snarast möjligt efter överenskommelse. 

Vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet från att ha arbetat som konsult och som är en inspirerande föreläsare. Du engageras av att stötta företag, myndigheter, kommuner och andra arbetsplatser i att flytta fram sina positioner inom mångfalds- och inkluderingsarbetet. Du har ett tryggt, förtroendeingivande och inkluderande bemötande gentemot kollegor och kunder. Du är självgående och prestigelös och kan därmed justera arbetsuppgifter efter behov inom den egna organisationen. Du är strukturerad och organisatorisk, med god samarbetsförmåga. Du är en lösningsorienterad person med intresse för mänskliga relationer och av att få andra att utvecklas och nå sin fulla potential. Du tror på jämlikhet som verktyg och förutsättning för ökad attraktionskraft och affärsnytta. 

Krav:

 • Erfarenhet av att föreläsa för och utbilda kunder gärna inom näringslivet och/eller offentlig sektor, eller annan jämförbar erfarenhet.
 • Erfarenhet av arbete som konsult, gärna inom näringslivet och/eller offentlig sektor, eller annan jämförbar erfarenhet.
 • Kompetens kring att strategiskt planera, målsätta, mäta och följa upp jämlikhet i verksamheter.
 • Kunskap om, och engagemang för, jämlikhet, normer, intersektionalitet, mångfald och inkludering.
 • God förmåga att metodutveckla pedagogiska material (texter, modeller etc.) 
 • Tydligt maktperspektiv och normkritisk kompetens.
 • Bekväm på svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande

 • Erfarenhet av att skapa innehåll för och publicera på sociala medier (Linkedin, Instagram, Facebook), eller annan jämförbar erfarenhet inom marknad & kommunikation.
 • Kompetens kring statistik och dataanalys.
 • Erfarenhet av att sälja in kompetens och service till potentiella kunder.
 • Förmåga att nätverka och knyta kontakter (marknad och sälj) inom offentlig och/eller privat sektor. 
 • Erfarenhet av att ge rådgivning kopplat till jämlikhet i olika typer av verksamheter.
 • Erfarenhet av att jobba med jämlikhet, mångfald och inkludering i internationella bolag.

Om rekryteringsprocessen
Make Equal arbetar med icke-diskriminerande och kompetensbaserad rekrytering. Vi tar därför inte emot ansökningar via e-post och kommer inte att läsa CV:n eller personliga brev. 

 • Det första steget i processen består av att du kommer att få fylla i ett frågeformulär online bestående av 9 frågor samt 17 påståenden och förklarande texter. Du når formuläret via denna länk: https://forms.gle/Sw66zEr7kV5TYyb67
 • Deadline för detta är onsdag 18 januari 2023.
 • Besked om du har gått vidare eller ej ges senast torsdag 26 januari.
 • Arbetsprover och intervjuer kommer att ske digitalt 31 januari & 1 februari.
 • Besked om du har fått tjänsten eller inte ges under vecka 6. 

Då Make Equal ständigt försöker att utvecklas i antidiskriminering och kompetensbaserad rekrytering vill vi uppmana er som har synpunkter på rekryteringsprocessen att skicka det till oss genom denna länk: https://forms.gle/Y3TSmCW1qv957e8x8 (ditt svar blir anonymt om du inte väljer att dela din mejladress).


OBS: Vi eftersträvar en bredd i personalstyrkan och hoppas därför på sökanden med många olika bakgrunder, erfarenheter och åldrar. Vi ser det som en extra merit om du har kunskap om och/eller egenupplevd erfarenhet av ojämlikhet kopplat till någon diskrimineringsgrund.


Villkor för tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare (sex månaders provanställning)
Tjänstgöringsgrad: 100 %
Lön: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Ja
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Anställningsort: Stockholm
Ansök senast: onsdag 18 januari 2023

Länk till ansökningsformuläret: https://forms.gle/Sw66zEr7kV5TYyb67


Frågor? Mejla info@makeequal.se 

Vi ser fram emot din ansökan!

Ny bok: Allt vi inte ser

No comments yet

osynligt arbeteI januari släpper vi boken “Allt vi inte ser – så påverkas du av det osynliga arbetet – hemma och på jobbet”. Men nu har vi fått chansen att erbjuda våra vänner, följare, samarbetspartners och kunder att köpa boken, signerad av författarna, som årets julklapp! 

Att kvinnan är projektledaren hemma och slasktratten på jobbet har debatterats och synliggjorts ett bra tag nu, men förändringen går ytterst långsamt och det förblir ändå på många sätt osynligt. 

“Ens chef kanske säger att arbetsplatsen är jämställd och jämlik. Men någonting sitter i väggarna och skapar orättvisa arbetsbördor eller osynliga hinder. Hur kan vi lösa det? Och går det att göra ekonomin i förhållandet helt jämställd, bortom att bara dela lika? Vi har bestämt oss för att undersöka just detta: Allt vi inte ser”, Ida Östensson ordförande på Make Equal och författare till boken tillsammans med Thor Rutgersson.

Faktum är att kvinnor i genomsnitt utför fem timmar mer obetalt hemarbete per vecka än sina manliga partners. Men det är inte bara i hemmet som kvinnor utför mer osynligt arbete än män. När det kommer till jobbet lägger kvinnor upp till 200 fler timmar per år på icke-meriterande arbete än manliga kollegor. Alltså, en hel månad – på saker som inte gynnar karriären.

Att jobba dubbelt, både hemma och borta, får givetvis konsekvenser. Det syns inte minst i den statistik som finns om utmattning, där kvinnor löper 41 procent större risk att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa, enligt siffror från Försäkringskassan. Överlag är kvinnor sjukskrivna i större utsträckning än män. Det syns även i vem som till slut begär ut skilsmässa. Däremot återspeglas det inte i lönekuvertet eller i den framtida pensionen.

Boken varvar hård statistik och vardaglig igenkänning. Men framför allt vill vi att alla oavsett kön ska våga göra det osynliga synligt – och ge tips och verktyg för hur det med relativt enkla medel går att skapa förändring – för att vi alla ska få mer ork att skratta, älska och leva!

Vi är så glada över att kunna erbjuda er möjligheten att beställa boken före alla andra. Varför inte som årets julklapp till all personal, din partner eller någon annan? 

Maila emma@mondial.se om ni vill köpa en större upplaga. Vid större volymer fixar vi bra rabatt! 
Beställ boken HÄR!

Anmälan till Make Equals fortbildning är öppen!

No comments yet

Förebygg rasism på jobbet – Civilkurage och verktyg för positiv förändring

Vill du bli bättre på att använda dina privilegier för att stå upp för och stötta andra på jobbet? Vet du hur rasism och vithetsnormer påverkar och begränsar människor i arbetslivet? Har du funderat på hur jämlikhetsdata fungerar för att motverka diskriminering och öka inkludering?

Den 29 november håller Make Equal i en interaktiv fortbildning om vithetsnormer, antirasism, civilkurage och hur det kan ta sig i uttryck i arbetslivet. Föreläsningen riktar sig till såväl chefer som medarbetare och syftar till att öka kunskapen om hur vi tillsammans skapar mer inkluderande arbetsplatser där alla kan nå sin fulla potential.

Make Equal är lösningsfokuserade jämlikhetskonsulter som jobbar för och uppmanar till praktiskt jämlikhetsarbete. Fortbildningen kommer ledas av en av Make Equals konsulter med spetskompetens inom antirasism och vithetsnormer.

Målet med fortbildningen är att du ska få:

 • Metoder för att skapa en mer inkluderande arbetsmiljö
 • Kunskap för att identifiera och utmana rådande normer
 • Lösningsfokuserade verktyg för att förebygga rasism på jobbet

Information om fortbildningen

Tid: 29 november kl. 9-12
Plats: Digitalt, länk skickas till anmälda
Pris: 2995 kronor exkl. moms

Det finns ett max antal platser på fortbildningen, så anmäl dig redan idag!

Vid frågor, kontakta alva@makeequal.se

“Okej med dig?” finns äntligen att köpa!

No comments yet

För drygt ett år skickades piloten av “Okej med dig? – lilla boken om samtycke” ut till 1000 förskolor. Över 1000 personer och verksamheter har sedan dess köat för att få ta del av boken. Nu kommer äntligen den bearbetade boken ut till försäljning till allmänheten.

Förskolan har sedan en längre tid haft krav på sig att jobba med barnens rätt till och respekt för sin egen och andras kroppsliga och personliga integritet. Under hösten -22 har läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem gjort ytterligare ett förtydligande som säger att “Skolan har ett ansvar för att eleverna återkommande under skolgången får möta frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer”.

I Sverige går 89% av alla 2-åringar och 94% av alla 3-5 åringar i förskolan, vilket gör den till en nyckelarena för att jobba aktivt med samtycke från tidig ålder. Detta i sin tur hjälper till att bygga trygga relationer, värna barns integritet och förebygger våld och ohälsa.

För ett år sedan skickades piloten “Okej med dig?” ut till 1000 av de 9450 förskoleenheter som finns i Sverige. Boken har fått fantastisk feedback – och efterfrågan har varit stor.

Vi har läst “Okej med dig?” för hela vår barngrupp (4-5 åringar) och oj vilken fantastisk bok! Barnen lyssnade intresserat, otroliga illustrationer! Jättebra nivå för barnen att prata om samtycke. Så bra att mycket handlar om känslor, få syn på, sätta ord på och hantera.”

– Maja Linder, förskollärare på förskolan Morgonstjärnan i Umeå.

Att boken är efterfrågad visar inte minst den kölista som idag överstiger 1000 personer och verksamheter. Tack vare alla förskolor och pedagogers fantastiska feedback under året och det stora trycket släpps nu boken äntligen till allmänheten genom ett samarbete mellan Make Equal, Bonnier Carlsen, Rädda barnen och författaren Åsa Karsin.

Karolina Nenzén, förläggare Bonnier Carlsen är nöjd med samarbetet:

De här frågorna är viktiga att prata om redan i tidig ålder, och Åsa Karsin har hittat precis rätt vardagssituationer att utgå ifrån så att alla barn kan känna igen sig. Vi har förstått att boken är efterlängtad av både förskolepersonal som privatpersoner, så det känns fantastiskt att få publicera den slutgiltiga versionen för allmänheten.

Det är inte heller en slump att boken släpps den 10 oktober, då den årliga Stopp min kropp-veckan äger rum.

“Att små barn tillsammans med trygga vuxna lär sig mer om kroppen och gränser ”Stopp min kropp” och samtidigt om samtycke, att fråga andra ” Okej med dig” känns otroligt angeläget. Det handlar om att barn ska kännas sig trygga både nu och i framtiden. Lilla boken om Stopp! Min kropp! och Okej med dig? kompletterar tydligt varandra och det är så fint att barnen kan se att de hör ihop.”

– Hanna Thermaenius, psykolog Rädda Barnen

Förutom den nyutkomna boken “Okej med dig? – lilla boken om samtycke” finns även en pedagogisk handledning, en ramsa, låt, samtyckesordlista och mycket annat på okejmeddig.nu som tidigare tagits fram med stöd från Jämställdhetsmyndigheten.

I och med att boken nu äntligen kommer att kunna spridas har vi valt att ta fram nya övningar med tillhörande samtyckesfigurer som pedagogerna enkelt kan skriva ut och använda tillsammans med barnen. Vi vill göra det så enkelt som möjligt så att pedagoger kan börja bygga en samtyckeskultur redan idag.”

– Ida Östensson, ordförande för Make Equal

Som boken säger så är samtycke egentligen ganska enkelt, det handlar om att vilja samma sak. Därför är det viktigt att börja lägga grunden för en samtyckeskultur redan i förskolan och i förskoleklass. Tillsammans lär vi oss med materialet att skifta perspektiv från “ett nej är ett nej” till “allt annat än ett ja är ett nej”. 

KÖP BOKEN HÄR:

För att beställa större antal av Okej med dig: 
maila till anna@bokskogenbutik.se

Antal:
20-50 – 90 kr/st
51-100 – 80 kr/st
101-300 – 65 kr/st
301- 50 kr/st

Samköp:
Om ni även vill beställa ett större antal av vår syskonbok “Stopp! Min kropp! eller kombinera beställningarna kan det göras till samma mail och summa!

Om Okej med dig:
Nyutkomna Okej med dig släpps tillsammans med Bonnier Carlsen och Rädda barnen. Inom ramarna för satsningen “Okej med dig?” har en mängd material utöver boken tagits fram med stöd av Jämställdhetsmyndigheten. Allt finns på hemsidan okejmeddig.nu

Make Equal på Forum Jämställdhet

No comments yet

Missade du Forum Jämställdhet i veckan? Make Equal var med som utställare och vår ordförande Ida Östensson och operativa chef Aygül Kabaca tipsade bland annat om Respekttrappan. Se videon nedan.

Respekttrappan är ett verktyg som är framtaget av oss på Make Equal tillsammans med SBAB och innehåller övningar för en mer inkluderande arbetsplats. Det är helt gratis och är ett av de mest använda verktygen bland våra kunder idag. Surfa in på www.respekttrappan.se och kom igång redan idag!

Tre tips med Frida

No comments yet

På jobbet ska alla ha samma möjligheter att nå sin fulla potential. Vi har tagit fram tre konkreta tips på hur du kan skapa en mer inkluderande och jämlik arbetsplats. Vi är alla en del av varandras arbetsmiljö och kan därför vara med och skapa positiv skillnad!

 • Utgå ifrån att alla finns i rummet, till exempel religioner, åldrar, kön, sexualiteter och funktionsförmågor. Då är chansen större att du pratar och planerar mer inkluderande.
 • Säg “de av oss” för att undvika att prata i termer av “vi och dem”.
 • Backa andra, visa civilkurage och alliera dig för att skapa ett tryggt och mer inkluderande klimat för fler.

Visste du att vi på Make Equal kan kompetensutveckla din arbetsplats i praktiskt jämlikhetsarbete? Skriv till oss på hej@makeequal.se för att veta mer.

Syntolkning: Textat klipp med Frida som pratar in i kameran. Hon står framför en blå vägg och är filmad i halvkropp.

Mansgrupper behövs – men inte för att återgå till savannen

No comments yet

“Nyfikna och kritiska samtal om en mansroll som skaver, behöver föras. Problemet är när vi inte sorterar samtalet utifrån de olika ideologiska utgångspunkter som finns. Sextörstande lejon på savannen och män som blir bättre på att be om hjälp är olika saker. Är det en återgång till 1950-talets hemmafruideal eller mer närvarande pappor vi vill ha?” 

Detta säger Make Equals Johan Pettersson och Alan Ali från organisationen MÄN i en debattartikel i Göteborgsposten. Artikeln beskriver varför samtal män emellan behöver utgå från förståelsen av att stereotypa förväntningar på killar och män skadar både dem själva och andra. Endast genom den förståelsen kan män vara med och förändra på riktigt – både för sin egen skull och för andras. 

Läs hela artikeln här: https://bit.ly/3if6gTp 

På Make Equal finns jämlikhetsexperter som genom inspirationsföreläsningar, workshops, coachingsamtal eller processledning kan stötta i arbetet med att motverka machokultur och begränsande maskulinitetsnormer på jobbet. Kontakta oss på hej@makeequal.se för att veta mer.

#globalguytalk sprider sig i världen!

No comments yet

Nu när Make Equal är tillbaka från semestern vill vi berätta om hur #globalguytalk sprider sig i världen!

#globalguytalk har spridigt sig i olika länger såsom Jordanien, Malaysia, Uganda, Lettland, Vietnam, Indonesien, Albanien, Kenya, Frankrike och många fler länder.

Ambitionerna är att ge män chansen att bidrag till ett mer jämlikt samhälle genom att börja med sig själva. 

På www.globalguytalk.com kan ni ta del av en interaktiv karta över alla samtal och få lite hopp om framtiden!

Är ni nyfikna på #globalguytalk men skulle vilja ha stöttning i genomförandet? 

Make Equal kan hjälpa er på vägen på det sätt som passar er bäst. 

Exempel på hur Make Equal kan stötta er:

• Inspirationsföreläsning som uppstart i syfte att skapa en gemensam kunskapsgrund, samsyn och en god grund för det fortsatta arbetet. 

Vad är maskulinitetsnormer och hur påverkar de oss? Hur kan vi bidra till att alla oavsett kön ska kunna vara sig själva och känna sig trygga?

• Lösningsfokuserad workshop med arbetsgruppen. Hur kan vi jobba förebyggande och motverka machokultur begränsande maskulinitetsnormer på jobbet?

• Workshops med samtalsledare där vi vägleder den/de som ska leda #killmiddag eller #globalguytalk. Vi delar våra best practices, stöttar upp farhågor och reder ut frågetecken för att på bästa sätt förbereda samtalsledare.

• Coachingsamtal eller processledning där vi kan stötta er i implementering, planering och genomförande samt för att fånga upp frågor och funderingar.

Vill du veta mer? Skicka iväg ett mail till hej@makeequal.se eller kolla in www.globalguytalk.com

Syntolkning: Film med skärmdumpar från några av de tidningsartiklar som skrivits om #globalguytalk, framförallt från Vietnam.