Anlita oss

Vi på Make Equal stöttar våra kunder till framgång och kvalitetsutveckling genom ökad jämlikhet och inkludering. Vi har sedan 2010 arbetat med flexibla och framåtsyftande lösningar i framkant. Vårt mål är att alla ska kunna nå sin fulla potential på jobbet och i sina organisationer.

Vill du veta mer? Maila oss på hej@makeequal.se!

Utbildning & kompetensutveckling

Våra jämlikhetskonsulter är erfarna utbildare, föreläsare och processledare med olika spetskunskaper inom jämlikhetsområdet. Utifrån era specifika behov och mål bygger vi en kompetenshöjning som passar er. Vi kan leverera alltifrån inspirationsföreläsning på konferensen och interaktiva workshops till fördjupade utbildningspaket för verksamhetens utveckling. Vi uppskattas för bland annat för vårt lösningsfokus, kreativa upplägg och att vi utmanar utan pekpinnar. Några av de teman vi har stor erfarenhet av att utbilda inom är:

 • Jämställdhetsintegrering
 • Unconscious bias
 • Intersektionalitet
 • Normförändring
 • Osynligt arbete
 • Jargonger
 • Sexuella trakasserier
 • Maskulinitetsnormer
 • Inkluderande bemötande
 • Härskartekniker
 • Alliering på jobbet
 • Inkluderande ledarskap
 • Diskrimineringslagen
 • Normkreativ kommunikation
 • Vithetsnormer
 • Tillgängliga arbetsplatser
 • Mål och mätning av mångfald
 • Inkluderande möten
 • Ålderism

Utifrån era behov skräddarsyr vi en insats för maximal effekt. Vi kan sätta samman paketlösningar för långsiktiga processer som involverar alla från ledning till medarbetare. 

Vi erbjuder:

 • Inspirationsföreläsningar
 • Interaktiva workshops
 • Paketlösningar skräddarsydda efter era behov

Kartläggning & analys

Med syfte att skapa positiv förändring på företaget eller organisationen identifierar Make Equal risker och möjligheter kopplat till jämlikhet, representation och inkludering. Make Equal har sedan 2010 erfarenhet av att granska företag och organisationer ur ett intersektionellt jämlikhetsperspektiv. 

Vi mäter upplevelser av begränsande normer och diskriminering. Datainsamlingen skräddarsys och kan innehålla enkät, intervju, observationer samt granskning av policys och dokumenterad verksamhetsinformation. Omfattningen kan vara alltifrån en specifikt verksamhetsdel till hela verksamheten utifrån samtliga diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen.

Vi erbjuder:

 • Enkäter, intervjuer och policygranskning
 • Skräddarsydda kvantitativa och kvalitativa verksamhetsanalyser
 • Undersökning och analys enligt kravet på aktiva åtgärder i diskrimineringslagen
 • Rekommendationer för insatser och prioriteringar i förändringsarbetet

Skräddarsydda konsulttjänster

Vi har kompetens och metoder i framkant. Kontakta oss om ni vill veta hur vi kan stötta er i arbetet med jämlikhet och inkludering. Det kan till exempel handla om strategiskt stöd i utformandet av er kommande strategi eller att bygga en e-learning för era medarbetare. Vi jobbar med uppföljning och utvärdering ur ett jämlikhetsperspektiv och handleder arbetsgrupper i att komma vidare med sitt jämlikhetsarbete.

Vill du boka oss, eller veta mer?

Fyll i formuläret så hör vi av oss!