Anmäl dig till fortbildning i jargong på jobbet!

mars 23, 2023

“Det var ju bara ett skämt” – Om jargong på jobbet och hur vi hanterar det

Att “vi är varandras arbetsmiljö” stämmer väl in då bemötandet och klimatet i en arbetsgrupp påverkar oss i stor utsträckning. Hur stämningen är, hur kulturen upplevs och hur vi beter oss mot varandra är en viktig del av tryggheten och trivseln på arbetsplatsen.

I en arbetsgrupp kan det vara svårt att veta var gränsen går och det kan finnas olika upplevelser av trivseln och kulturen. Oftast ligger det inga onda avsikter bakom att personer kränks eller att klimatet i en arbetsgrupp blir ohälsosamt, mycket sker omedvetet. Skämt som går för långt, “rå men hjärtlig stämning” som blir gränslös eller generaliserande kommentarer som sårar. Det är lätt att gömma sig bakom försvar som “men det var ju bara ett skämt”.

Så vad är egentligen en exkluderande jargong och hur skapar vi en inkluderande kultur och jargong där alla kan vara sig själva, känna sig trygga och nå sin fulla potential? Att fundera över hur det ser ut på den egna arbetsplatsen och i det egna teamet, är en viktig start för en bra arbetsmiljö. 

Den 20 april håller Make Equals jämlikhetskonsult Johan Pettersson i en interaktiv fortbildning om jargong och skämt och och hur det kan ta sig i uttryck i arbetslivet. Föreläsningen riktar sig till såväl chefer som medarbetare och syftar till att öka kunskapen om hur vi tillsammans skapar mer inkluderande arbetsplatser där alla kan nå sin fulla potential. 

Målen med fortbildningen är att du ska få:  

  • Metoder för att skapa en mer inkluderande jargong på arbetsplatsen 
  • Kunskap för att identifiera och utmana rådande normer 
  • Lösningsfokuserade verktyg för att skapa en kultur där alla kan nå sin fulla potential 

Information om fortbildningen

Tid: 20 april kl. 9-12
Plats: Digitalt. Länk skickas till anmälda 
Pris per deltagare: 2995 kronor exkl. moms

Det finns ett max antal platser på fortbildningen, så anmäl dig redan idag!


Vid frågor, kontakt alva@makeequal.se