APT-material Bollnäs kommun

Välkommen till denna sida där vi samlat stöd för er chefer i det främjande och förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande särbehandling. På sidan hittar du tips till dig som samtalsledare, övningar och material från utbildningen i diskriminering och kränkande särbehandling som genomfördes hösten 2019. Ett bra arbete med jämlikhet leder till att vi bättre tar tillvara alla människors potential och därigenom lyckas bättre med det vi ska åstadkomma för dem vi är till för. Har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på HR.

Här listas några konkreta tips kring hur du kan förbereda dig inför eventuella utmaningar i din roll som samtalsledare. Det kan handla om allt från hur du tacklar en alltför talför grupp till en väldigt tyst grupp.

Tidsåtgång: Cirka 20min

I den här övningen får ni som deltagare reflektera över hur normer påverkar våra handlingsutrymmen beroende på vilka vi är. Första gången en kvinna läste upp nyheterna i radio väcktes ramaskri – vad berodde det på, är det inte alls så i dagens samhälle och hur kan vi reflektera över fenomenet kopplat till våra arbetsplatser?

Tidsåtgång: Cirka 30min

Även något så vardagligt som ett möte riskerar att innehålla begränsande språkbruk, härskartekniker och exkluderande bemötande. Genom Guidelines tar ni tillsammans fram generella förhållningsregler (en typ av värdegrund), som främjar ett öppet och mer inkluderande mötesklimat på arbetsplatsen.

Tidsåtgång: Cirka 45min

Här får  ni tillsammans titta på ett filmklipp som handlar om sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Genom egen reflektion och gruppdiskussioner fördjupas kunskapen om vad sexuella trakasserier är och ni ges även utrymme att tillsammans skapa ökad samsyn kring vad som gäller på er arbetsplats.

Tidsåtgång: Cirka 15min + 1 veckas egen reflektion<br>+ 1h gemensam sittning

Här får medarbetarna tillsammans synliggöra vilka normer som råder på er arbetsplats. Det kan handla om allt från möteskultur, vad det skämtas om eller vilken jargong som råder. Syftet är att skapa ett inkluderande arbetsklimat där alla, oavsett vilka de är eller vilka erfarenheter de har ska känna sig trygga och ha möjligheten att nå sin fulla potential på arbetsplatsen.

Tidsåtgång: Cirka 30min

I de flesta situationer där det förekommer diskriminering och orättvisor finns det åskådare, och du som står bredvid är faktiskt viktigare än vad många tror. I den här övningen får ni ta del av olika främjartekniker som hjälper den som är åskådare att ingripa och vara en allierad med den som utsätts. Deltagarna får även öva sig på att ta ställning genom en 6-hörnsövning som bygger på tre olika case.