Det börjar med mig

Det finns massor av normer som sätter stor press på hur killar ska bete sig. Det börjar med mig erbjuder metoder för pedagoger att diskutera jämställdhet och samtycke med unga. Det ger också verktyg för att skapa förändring hos både deltagare själva och hos andra. Materialet vänder sig främst till killar i gymnasieåldern och har tagits fram av oss, Fatta och MÄN inom projektet Fatta Man med stöd från Allmänna arvsfonden.

Vi erbjuder två alternativ för genomförandet av metodmaterialet Det börjar med mig, där vi rekommenderar alternativ 1.

  1. Vi utbildar lärare/ledare som sen kan genomföra metodmaterialet.
  2. Vi genomför metodmaterialet med eleverna/ungdomarna.

Utöver ovan alternativ finns metodmaterialet öppet och gratis att genomföra, utan stöd från oss.

Tid:

Väljer ni alternativ 1 kommer vi överens med er om tid för utbildning av relevant personal utefter behov och önskemål. Vid en kortare utbildning ger vi er grundläggande kunskap och förbereder er på det tekniska. En längre utbildning ger djupare förståelse samt förbereder den som ska genomföra lektionerna på frågor som kan komma upp hos deltagarna och hur diskussionerna kan hanteras för att lyckas i deltagargruppen.

  • Kortare: 1-3 timmar
  • Mellan: 3-8 timmar
  • Längre: 8-12 timmar (fördelat på två dagar)

Alternativ 2 innebär att Make Equal träffar målgruppen direkt för att genomföra materialet. Varje lektion är 90 minuter lång. Vi kan genomföra en, två eller alla tre lektionerna. Vi erbjuder även att hålla lektionerna på lättare svenska och på engelska.

Innehåll:

Det börjar med mig gör det tydligt för killar och unga män var jämställdhet börjar – med dem själva. Metodmaterialet består av de tre lektionerna Fatta läget, Samtycke och En ny manlighet. De interaktiva lektionerna undersöker, med hjälp av filmer och diskussionsfrågor, samtycke i praktiken samt mansrollen och hur denna kan breddas. Killarna får också möjlighet att reflektera över sina egna värderingar kring maskulinitet och jämställdhet. Stort fokus läggs på att uppmärksamma bakomliggande strukturer, som hur vardagssexism och skämt normaliserar grövre våld.

Metodmaterialet finns tillgängligt på www.utrymmet.se/detborjarmedmig

Målgrupp:

Det börjar med mig är framtaget för och testat på elever i gymnasiet. Materialet riktar sig främst till killar och män, men personer av andra kön kan också delta. Eftersom perspektiven främst ska få killar engagerade bör gruppen delas upp efter kön. Då får killarna möjlighet att öppna upp sig samtidigt som övriga inte behöver förklara och rättfärdiga sina upplevelser.

Processledning:

Vill ni ha stöd i hur ni kan jobba med machonormerna hos er för att skapa ett inkluderande klimat i praktiken? Då kan ni anlita oss som konsulter. Vi kan till exempel utföra deltagarobservationer, granska interna dokument och hjälpa er att ta fram skräddarsydda åtgärdsplaner utifrån era behov. Kontakta oss så berättar vi mer!

Kim Hof
Kontaktperson Kim Hof
Utbildningssamordnare
kim@makeequal.se
076 - 595 03 38