Våra effektfilmer följer och förklarar Jämlikhetseffektens åtta steg. Varför inte ta ett beslut i arbetsgruppen att se en film per möte och lägga några minuter på att diskutera hur den är aktuell för just er verksamhet?

1. Värdegrund

Har ni en värdegrund som tar upp jämställdhet och inkludering? Hur jobbar ni för att den ska vara levande i er verksamhet? Har ni tagit fram mål och åtgärder för att förverkliga värdegrunden?

2. Hinder

Har ni funderat över vilka hinder för deltagande som kan finnas i er verksamhet (t.ex. otillgänglighet, höga avgifter, svår jargong o.s.v.)? Hur skulle dessa hinder kunna jobbas bort?

3. Gemenskap

Jobbar ni aktivt för att skapa en inkluderande gemenskap i er verksamhet? Hur i så fall?

4. Förebilder

Visar ni upp en bredd av förebilder i er verksamhet? Tror ni att alla i era målgrupper har personer som de kan identifiera sig med?

5. Riktade satsningar

Har ni några riktade satsningar för att nå särskilda målgrupper som ni har svårt att nå? Finns det en långsiktig plan för hur dessa på sikt ska kunna bli en del av den ordinarie verksamheten?

6. Marknadsföring

Hur jobbar ni med marknadsföring för att nå de ni inte når idag? I vilka kanaler marknadsför ni er?

7. Samarbete

Samarbetar ni med andra organisationer för att nå ut bredare än vad ni gör idag? Vilka nya samarbeten skulle ni kunna starta för att få ännu större effekt?

8. Långsiktighet

Anser ni att ni arbetar långsiktigt för jämställdhet och inkludering idag? På vilket sätt i så fall? Hur håller ni arbetet levande? Följer ni upp och utvärderar det ni gör?

Regi, Design, Animation: Anna Mantzaris och Eirik Grønmo Bjørnsen
Manus: Karin Aspenström
Producent: Per Ringqvist
Praktikant, Regi: Alva Lindenbaum
Manusutveckling: Åsa Burman, Ida Östensson, Frida Karlsson
Ljud: Johanna Printz
Musik: Phil Brookes, Adam Hagstrand
Ljussättning: Oskar Idin
Skådespelare: Aleksa Lundberg, Pontus Gustaffson, Saga Gärde,
Lena Nylén, Roberto Gonzales
Grading: Emil Eriksson, Zentropa Postproduktion AB
Dockkläder: Martha MantzarisReferensgrupp: Sofie Linghag, Shahab Ahmadian, Henrik Wiréhn, Fredric Carlsson-Andersson, Fina Sundqvist, Petra Nedfors, Ulrika Blume

Tack till: Dockhus Animation, Ljudbang, Zentropa Postproduktion AB,

Filmerna är producerade av Amphi Produktion på uppdrag av Make Equal och är finansierade av Arvsfonden.

© Amphi Produktion AB
Ansvarig utgivare: Per Ringqvist
All Rights reserved