#globalguytalk sprider sig i världen!

augusti 20, 2021

Nu när Make Equal är tillbaka från semestern vill vi berätta om hur #globalguytalk sprider sig i världen!

#globalguytalk har spridigt sig i olika länger såsom Jordanien, Malaysia, Uganda, Lettland, Vietnam, Indonesien, Albanien, Kenya, Frankrike och många fler länder.

Ambitionerna är att ge män chansen att bidrag till ett mer jämlikt samhälle genom att börja med sig själva. 

På www.globalguytalk.com kan ni ta del av en interaktiv karta över alla samtal och få lite hopp om framtiden!

Är ni nyfikna på #globalguytalk men skulle vilja ha stöttning i genomförandet? 

Make Equal kan hjälpa er på vägen på det sätt som passar er bäst. 

Exempel på hur Make Equal kan stötta er:

• Inspirationsföreläsning som uppstart i syfte att skapa en gemensam kunskapsgrund, samsyn och en god grund för det fortsatta arbetet. 

Vad är maskulinitetsnormer och hur påverkar de oss? Hur kan vi bidra till att alla oavsett kön ska kunna vara sig själva och känna sig trygga?

• Lösningsfokuserad workshop med arbetsgruppen. Hur kan vi jobba förebyggande och motverka machokultur begränsande maskulinitetsnormer på jobbet?

• Workshops med samtalsledare där vi vägleder den/de som ska leda #killmiddag eller #globalguytalk. Vi delar våra best practices, stöttar upp farhågor och reder ut frågetecken för att på bästa sätt förbereda samtalsledare.

• Coachingsamtal eller processledning där vi kan stötta er i implementering, planering och genomförande samt för att fånga upp frågor och funderingar.

Vill du veta mer? Skicka iväg ett mail till hej@makeequal.se eller kolla in www.globalguytalk.com

Syntolkning: Film med skärmdumpar från några av de tidningsartiklar som skrivits om #globalguytalk, framförallt från Vietnam.