Förutom som föreläsare och utbildare är vi på Make Equal också flitigt anlitade som konsulter för att leda strategiska utvecklingsprocesser i både privata, offentliga och ideella verksamheter. Vi har alltid siktet på att skapa en jämlik och inkluderande organisation i praktiken, baserat på beprövade metoder och lösningsfokuserat ledarskap. Vi kan anlitas som konsulter per timme men erbjuder också paketlösningar.

Make Equal Check är en konsulttjänst som innebär att vi lever med er i 3-5 dagar och granskar verksamheten ur ett jämlikhetsperspektiv. För att få en så heltäckande bild som möjligt använder vi oss utav flera olika metoder för materialinsamling.

Exempel på vad vi gör under en check:

  • Intervjuer med nyckelpersoner och slumpvis utvalda medarbetare.
  • Deltagarobservationer under interna möten, där vi även för taltidsstatistik kopplat till kön.
  • Granskning av interna dokument och lokaler ur ett jämlikhetsperspektiv.

Utöver de formaliserade insamlingsmetoderna försöker vi även att i så stor utsträckning som möjligt finnas närvarande för spontana möten med de anställda.

Exempel på andra konsulttjänster vi erbjuder:

  • Delta i utarbetandet av en plan för arbetet med jämlikhet och inkludering.
  • Granska verksamhetens marknadsföring och kommunikation för att ge förslag på hur den kan bli bättre ur ett jämlikhets- och inkluderingsperspektiv.
  • Utvärdera effekterna av ett jämlikhets- och jämställdhetsprojekt och ge rekommendationer för framtiden.

Kontakta oss med era behov så tar vi fram ett skräddarsytt förslag för just er verksamhet!

Kim Hof
Kontaktperson Kim Hof
Utbildningssamordnare
kim@makeequal.se
076 - 595 03 38