Machonormer i en verksamhet drabbar alla, även de som vid första intrycket ser ut att trivas. Med Machoeffekten hjälper vi er att se, förstå och förändra normerna som skapar machokulturer. Ni får inspiration och verktyg för arbetet med att skapa ett klimat där alla oavsett kön känner sig trygga.

Tid:
Föreläsning 1 – 3 timmar
Workshop 3 – 5 timmar
Utbildning 8 – 12 timmar (fördelat på två dagar)

Innehåll:
Enligt brottsförebyggande rådet är 97 % av de anmälda förövarna inom sexualbrott män, och män utgör 60 % av de som utsätts för våld. Av de som tar sitt liv är 70 % män och var femte man saknar en nära vän att prata med. Vid en föreläsning och workshop reder vi ut begrepp som machonormer, maskulinitet, manlighet och jämställdhet samt ger er inspiration för praktisk förändring. Vid bokning av en workshop inkluderas övningar och metoder för att inkludera män i samtalen om och arbetet för jämställdhet och vid en utbildning tar vi fram gemensamma handlingsplaner kring hur ni kan implementera arbetet i er verksamhet. Vi kan självfallet anpassa innehåll och upplägg efter era behov och önskemål.

Målgrupp:
Passar alla typer av verksamheter som vill ha kunskap och inspiration om hur de kan motverka machonormen och skapa ett klimat som inkluderar alla. I verksamheter som är mansdominerade och/eller där det interna klimatet är hårt präglat av machonormer gör vi extra stor nytta.

Processledning:
Vill ni ha stöd att jobba med machonormerna hos er för att skapa en inkluderande organisation i praktiken? Då kan ni anlita oss som konsulter. Vi kan hjälpa er att lyckas med ert interna arbete genom skräddarsydda insatser. Till exempel kan vi utföra deltagarobservationer, granska interna dokument och hjälpa er att ta fram åtgärdsplaner utifrån era behov. Kontakta oss så berättar vi mer!

Kim Hof
Kontaktperson Kim Hof
Utbildningssamordnare
kim@makeequal.se
076 - 595 03 38