Make Equal Music

Med utgångspunkt i exempel från verksamheter har Make Equal tillsammans med Popkollo tagit fram praktiska och konkreta metoder för jämställdhet kopplat till musik. Boka en föreläsning, workshop eller utbildning med Make Equal och Popkollo så ger vi er verktygen som behövs för att skapa en musikscen/verksamhet fri från diskriminering!

 

Tid:
Föreläsning 1 – 3 timmar
Workshop 3 – 5 timmar
Utbildning 8 – 12 timmar (fördelat på två dagar)

 

Innehåll:
Make Equal är experter på lösningsfokuserade metoder och Popkollo har en gedigen erfarenhet av praktisk musikverksamhet. Tillsammans med Jämställd festival har vi även kompetens inom bokning och arrangörskap. Våra gemensamma metoder innehåller bland annat hur ni kan jobba konkret i musikverksamheten, bemötande av målgruppen, marknadsföring, bokningsprocesser, genomförande av riktade satsningar och samarbeten. Våra föreläsningar, workshops och utbildningar är interaktiva och verksamhetsnära samt kan specialanpassas efter alla musikverksamheter – från repverksamheter för ungdomar till festivalarrangörer.

 

Målgrupp:
Musikarrangörer och verksamheter som jobbar med musik.

 

Processledning:
Vill ni ha stöd i hur ni i praktiken kan jobba för att skapa en inkluderande gemenskap i er musikverksamhet? Då kan ni anlita oss som konsulter för att leda strategiska utvecklingsprocesser. Vi leder processer både i privata, offentliga och ideella verksamheter. Genom vår metod Jämlikhetseffekten tar vi er verksamhet från ord till handling.

Kim Hof
Kontaktperson Kim Hof
Utbildningssamordnare
kim@makeequal.se
076 - 595 03 38