Projektet Make Equal Music drivs tillsammans med Popkollo. Med projektet vill vi skapa en jämställd och inkluderande musikscen genom nya samarbeten och gemensamma utbildningsinsatser främst till aktörer som arbetar med musik och unga.

Musikscenen är ojämställd. När Nöjesguiden våren 2013 släppte sin lista över de 100 mäktigaste personerna inom musikbranschen var 73 % av dessa män. Av akterna på de 25 festivaler som organisationen Jämställd Festival granskade under sommaren 2013 var 77 % mansdominerade och 4 % mixade. Och vänder vi blicken mot studieförbundens musikverksamheter, där många musiker i Sverige finner och utvecklar sin talang och sitt intresse, ser vi att 88 % av deltagarna 2008 var killar/män. En siffra som tyvärr inte förändrats speciellt mycket sedan dess.

Kristina Wicksell håller en presentation av Gender co-op på Musik och Samhälle i Lund 2015.
Kristina Wicksell håller en presentation av Make Equal Music på Musik och Samhälle i Lund 2015.

Det är mot bakgrund av denna ojämställdhet inom musikscenen som idén till Make Equal Music föddes. Det övergripande och långsiktiga syftet med projektet är att bidra till att göra musikscenen mer jämställd och inkluderande. Mer specifikt vill vi skapa bättre förutsättningar för jämställdhets- och inkluderingsarbete inom musikverksamheter som riktar sig mot barn och unga genom att:

  • Inspirera, och tydliggöra kraven på, dessa verksamheter att ta krafttag för ökad jämställdhet och inkludering internt.
  • Ge verksamheterna kunskap, metoder och verktyg för att nå en bredare målgrupp.
  • Ge verksamheterna kunskap, metoder och verktyg för att jobba jämställt och inkluderande med de barn och unga som finns där.
  • Skapa samarbeten mellan verksamheterna lokalt och regionalt för att de tillsammans ska kunna bli mer framgångsrika i sitt arbete med jämställdhet och inkludering
Kristina Wicksell
Kontaktperson Kristina Wicksell
Projektledare
kristina@makeequal.se
0706 - 44 08 62