Hot och hat som sker på nätet tas inte på allvar, varken av allmänheten eller rättsväsendet. Detta trots att näthatet är ett stort och utbrett problem. Anlita oss för föreläsningar/workshops om hur näthatet kan ta sig uttryck, strategier för att hantera näthat och tips för hur vi alla kan bidra till ett mer inkluderande nätklimat.

 

Tid:
Föreläsning 1 – 2 timmar
Workshop 2 – 4 timmar

 

Innehåll:

I våra föreläsningar och workshops utgår vi från tre ingångar: hur det är att att utsättas för näthat, hur vi alla kan stötta de som utsätts och hur vi gemensamt kan bidra till ett mer inkluderande nätklimat. Vi går bland annat igenom vad som är olagligt att skriva på nätet, vad ett nättroll är och vad som definierar ett drev. Deltagarna får diskutera skillnader mellan åsikter, drev och näthat samt reflektera över sitt eget beteende på internet. Vi går både igenom vad du som enskild person och ni som organisation kan göra för att bemöta och hantera näthat. Vid bokning av en workshop inkluderas övningar och djupdykningar i ämnet.

 

Målgrupp:
Passar alla individer och verksamheter som vill ha kunskap om näthat och verktyg att motverka och hantera det.

 

Processledning:
Vill ni som verksamhet ha stöd i hur ni kan motverka och hantera näthat? Då kan ni anlita oss som konsulter för att leda strategiska utvecklingsprocesser. Vi leder processer i både privata, offentliga och ideella verksamheter. Vi jobbar alltid för att skapa en jämlik och inkluderande organisation i praktiken, baserat på beprövade metoder och lösningsfokuserat ledarskap.

 

Kim Hof
Kontaktperson Kim Hof
Utbildningssamordnare
kim@makeequal.se
076 - 595 03 38