Ny e-utbildning – “Mångfald och inkludering för chefer”

september 28, 2023

Idag lanserar vi på Make Equal vår satsning “Klivet” tillsammans med e-utbildningen “Mångfald och inkludering för chefer”. Ambitionen med “Klivet” är att minst 10 000 chefer från näringslivet och offentlig sektor, inom loppet av tre år, ska ha gått utbildningen och därmed tagit det viktiga klivet mot att leda med mångfald och inkludering som kompass.

Mångfald och inkludering är bra för människor, och bra för verksamheten. Men trots denna win-win är det på många håll ännu inte självklart! Intresset har ökat under senare år, men det går alldeles för långsamt. Vi har ledsnat på att vänta och lanserar därför nu “Klivet” tillsammans med en unik e-utbildning “Mångfald och inkludering för chefer”. 

“En sak som blivit tydlig för mig under de 15 år som jag har stöttat chefer kopplat till mångfald och inkludering är att de allra flesta vill väl, men många har inte verktygen i form av rätt kunskap och metoder för att lyckas. En utmaning som är svår för många arbetsplatser att lösa, då de ofta brottas med resursbrist, tuffa prioriteringar och kontinuerlig chefsomsättning. Där kan vår e-utbildning bli vägen framåt och det gör mig stolt och glad att vara med och lansera den idag. Det ska vara lätt att göra rätt.” 
– Frida Hasselblad, senior konsult på Make Equal och projektledare för chefsutbildningen.

E-utbildningens innehåll ligger i linje med svenska lagkrav och är lösningsfokuserat, med handfasta tips att ta med tillbaka till jobbvardagen. Utbildningen tar upp högaktuella teman såsom unconscious bias, psykologisk trygghet och aktiva åtgärder. Den är helt digital, tar två timmar att genomföra men kan pausas närsomhelst. Med ett sånt flexibelt upplägg, är det slut på ursäkter! 

Make Equals VD Aygül Kabaca fortsätter:

“Vi vet att mångfald och inkludering är på många arbetsplatsers agenda – och det med rätta! Studier visar att anställda som känner sig inkluderade på jobbet planerar att stanna tre gånger så länge på arbetsplatsen som andra. Och vi vet att ett inkluderande ledarskap ökar arbetsgruppers prestation med närmare 20%. Att ta klivet mot reell mångfald och inkludering är alltså en investering som lönar sig ur det humana perspektivet, det personalpolitiska och det affärsmässiga. Med “Klivet” siktar vi högt. Vi vill att minst 10 000 chefer ur näringsliv och offentlig sektor ska ha gått utbildningen inom tre år. När vi pratar den mängden människor kan vi skapa en faktisk samhällsförflyttning. Vi vill se fler arbetsplatser med inkluderande kultur där en mångfald av talanger kan känna tillhörighet och nå sin fulla potential. Vi hoppas att många är redo nu, och vill ta klivet med oss.”

Licenser till e-utbildningen “Mångfald och inkludering för chefer” köps direkt på:  onlineacademy.makeequal.se

Press/frågor:
079-10 11 303 eller aygul@makeequal.se 
073-983 47 32 eller frida@makeequal.se