NY SIFO OM OSYNLIGT ARBETE

januari 9, 2023

Enligt en ny SIFO-undersökning gjord på uppdrag av Make Equal svarar endast 17 % av de tillfrågade att deras arbetsgivare arbetar systematiskt för att det osynliga arbetet fördelas jämnt kopplat till kön på arbetsplatsen. Dessutom svarar endast 18 % av tillfrågade kvinnor att de anser att det osynliga arbetet är jämnt fördelat i hemmet. Det är dags för förändring!

Att kvinnan är projektledaren hemma och slasktratten på jobbet har debatterats och synliggjorts ett bra tag nu, men förändringen går ytterst långsamt och det förblir ändå på många sätt osynligt. I anslutning till boksläppet av Allt vi inte ser. Så påverkas du av det osynliga arbetet – hemma och på jobbet, släpper Make Equal även en SIFO-undersökning.

Resultatet i korthet:

  • Endast 17% av de tillfrågade uppger att deras arbetsgivare arbetar systematiskt med att det osynliga arbetet ska fördelas jämnt kopplat till kön.
  • Endast 18% av tillfrågade kvinnor upplever att det osynliga arbetet är jämnt fördelat i hemmet (37,5% av männen upplever att det är jämnt fördelat).
  • Över hälften av tillfrågade kvinnor upplever att kvinnor i någon eller mycket högre omfattning utför osynligt arbete i hemmet (26% av männen).
  • Cirka 1% av tillfrågade kvinnor upplever att män i något eller mycket högre omfattning utför det osynliga arbetet i hemmet (Motsvarande siffra för män är 11%).


– Att mindre än var femte yrkesarbetande person i Sverige anser att deras arbetsgivare arbetar systematiskt för att motverka att kvinnor sköter mer av det så kallade osynliga arbetet på arbetsplatsen är ett bottenbetyg. Det finns med andra ord mycket att göra i denna fråga, säger Ida Östensson, författare till boken och ordförande Make Equal.

Faktum är att kvinnor i genomsnitt utför fem timmar mer obetalt hemarbete per vecka än män. Men det är inte bara i hemmet som kvinnor utför mer osynligt arbete än män. När det kommer till jobbet lägger kvinnor upp till 200 fler timmar per år på icke-meriterande arbete än sina manliga kollegor. Alltså, en hel månad – på saker som inte gynnar karriären.

– Att jobba dubbelt, både hemma och borta, får konsekvenser. Det syns inte minst i den statistik som finns om utmattning, där kvinnor löper 41 procent större risk att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa. Det syns även i vem som till slut begär ut skilsmässa. Däremot återspeglas det inte i lönekuvertet eller i den framtida pensionen. Det vill vi förändra, säger Ida Östensson.


Boken Allt vi inte ser varvar hård statistik och vardaglig igenkänning. Men framför allt vill författarna att alla oavsett kön ska våga göra det osynliga synligt – och ge tips och verktyg för hur det med relativt enkla medel går att skapa förändring. 

Ida Östensson är jämlikhetsexpert och opinionsbildare, samt ordförande för Make Equal. Thor Rutgersson är författare, folkbildare och frilansskribent. 

För mer information, kontakta:
Ida Östensson
ida@makeequal.se
070 544 07 98

Bilder:
OMSLAG
IDA & THOR 

Om Sifo-undersökningen: Undersökningen genomfördes online under november 2022. 1000 personer i åldrarna 18-79 år svarade på frågor om osynligt arbete i hemmet och på jobbet. Personerna som deltagit utgör ett representativt snitt av befolkningen vad gäller spridning i landet och socioekonomisk bakgrund. Vi har genom bakgrundsfrågor riktat undersökningen till personer som bor i hushåll med andra vuxna av andra kön samt som jobbar på arbetsplatser där flera kön finns representerade.

Resultatet av hela SIFO-undersökningen finner du här.