//SÅ HÄR GÖR NI EN EGEN SKOINSTALLATION//


1. Samla in skor. Ring second hand-butiker och fråga! Förhoppningsvis kan ni lämna tillbaka dem efter manifestationen, men lova det inte om det blir sabotage. Vi hade ca 600-700 par, men det fungerar med färre också

2. Bygg någon form av ram/låda att ha dem i

3. Skylt (ladda ned HÄR)

4. Skriv ett pressmeddelande, gärna med krav på förbud mot rasistisk organisering. Läs och ta inspiration från vårt HÄR.  


5. Skriv en text att dela med bild i sociala medier. Använd hashtaggen #ochjagprotesterade. Se Make Equals sociala medier för inspiration från våra delningar.

Sen väljer ni ju själva om ni vill göra det i hemlighet och som aktivister eller om ni vill skapa ett öppet evenemang och uppmana fler att delta. Om ni gör det senare skulle vi rekommendera att ni ansöker om polistillstånd och då är det enklast att ni bara går till en polisstation och förklarar läget.

HÄR finns svar på tal om förbud mot rasistisk organisering.


Här kommer lite questions & answers om själva kampanjen:

Varför gör ni detta?
Vi vill visa vad som händer om vi låter normaliseringen av rasism fortgå. Vad de yttersta konsekvenserna av rasism och nazism är och att vi därför måste protestera innan det är för sent. Precis det Niemöller-dikten handlar om. Nazistiska organisationer tillåts idag ta allt mer plats i våra offentliga rum, ofta på andra gruppers bekostnad. Det är ett bevis för att vi behöver göra mer. Och för att vår nuvarande lagstiftning inte räcker.

Berätta om vad ni vill åstadkomma?
Vi vill ha ett förbud mot rasistisk organisering. Vi har anslutit oss till FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering och där står att vi bör förbjuda organisationer som främjar och uppmanar till rasdiskriminering. I svenska Regeringsformen står det dessutom att föreningsfriheten kan begränsas när det handlar om organisationer som brukar våld eller som förföljer grupper utifrån etnicitet. Rasismen vinner på att synas och normaliseras. Om vi införde ett förbud skulle det bli svårare för dem att rekrytera nya medlemmar, och på att styra det politiska samtalet som de gör idag. En demokrati måste dessutom skydda sina minoriteter och sina utsatta. Yttrandefriheten får inte användas på andra mänskliga rättigheters bekostnad.

Vore inte ett förbud att inskränka yttrande-/organisationsfriheten?
Militanta nazistorganisationer innebär ett hot mot andra människors yttrandefrihet. Däremot innebär det en juridisk begränsning i yttrandefriheten ja, men sådana finns det redan många av – man får till exempel inte hota, förtala eller utöva hets mot folkgrupp. Och som sagt – det finns redan ett juridiskt stöd för detta både i och med FN-konventionen och Regeringsformen.

Vilka organisationer ska förbjudas då? Ska t.ex. Sverigedemokraterna förbjudas?
I nuläget ligger diskussionen inte alls på den detalj-nivån utan det är sådant som måste utredas inför ett lagförslag. Om en sån här lagstiftning skulle bli aktuell skulle det givetvis göras en juridisk bedömning i alla såna fall, av jurister.


Lycka till!  

skoinstallation.webb