#ochjagprotesterade

Syftet med kampanjen #ochjagprotesterade är att uppmärksamma att vi behöver protestera mot rasism innan det är försent. Den uppmanar också Sverige att i enlighet med FN:s rasdiskrimineringskonvention införa ett förbud mot rasistisk organisering. Följ kampanjen under #ochjagprotesterade i sociala medier. 

SÅ HÄR GÖR NI EN EGEN SKOINSTALLATION

  • Samla in skor. Ring second hand-butiker och fråga! Förhoppningsvis kan ni lämna tillbaka dem efter manifestationen, men lova det inte om det blir sabotage. Vi hade ca 600-700 par, men det fungerar med färre också.
  • Bygg någon form av ram/låda att ha dem i.
  • Skriv ut eller beställ en skylt. Finns att ladda ned HÄR.
  • Skriv ett pressmeddelande om varför ni gör skoinstallationen, gärna med krav på förbud mot rasistisk organisering.
  • Skriv en text att dela med bild i sociala medier. Använd hashtaggen #ochjagprotesterade. Se Make Equals sociala medier för inspiration från våra delningar.

Sen väljer ni ju själva om ni vill göra det i hemlighet och som aktivister eller om ni vill skapa ett öppet evenemang och uppmana fler att delta. Om ni gör det senare skulle vi rekommendera att ni ansöker om polistillstånd. Det gör ni genom att ansöka på polisens hemsida  (kryssa i begagnande av offentlig plats) eller gå till en polisstation.

Frågor och svar

Vad vill ni åstadkomma med #ochjagprotesterade?
Vi vill ha ett förbud mot rasistisk organisering. Vi har anslutit oss till FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering och där står att vi bör förbjuda organisationer som främjar och uppmanar till rasdiskriminering. I svenska Regeringsformen står det dessutom att föreningsfriheten kan begränsas när det handlar om organisationer som brukar våld eller som förföljer grupper utifrån etnicitet. Rasismen vinner på att synas och normaliseras. Om vi införde ett förbud skulle det bli svårare för dem att rekrytera nya medlemmar, och på att styra det politiska samtalet som de gör idag. En demokrati måste dessutom skydda sina minoriteter och sina utsatta. Yttrandefriheten får inte användas på andra mänskliga rättigheters bekostnad.

Varför gör ni detta?
Vi vill visa vad som händer om vi låter normaliseringen av rasism fortgå. Vad de yttersta konsekvenserna av rasism och nazism är och att vi därför måste protestera innan det är för sent. Precis det Niemöller-dikten handlar om. Nazistiska organisationer tillåts idag ta allt mer plats i våra offentliga rum, ofta på andra gruppers bekostnad. Det är ett bevis för att vi behöver göra mer. Och för att vår nuvarande lagstiftning inte räcker.

Vore ett förbud att inskränka yttrandefriheten?
Militanta nazistorganisationer innebär ett hot mot andra människors yttrandefrihet. Däremot innebär det en juridisk begränsning i yttrandefriheten. Yttrandefriheten är en mänsklig rättighet men vi kan, gör och bör begränsa yttrandefriheten. Och begränsningar finns det redan många av – man får till exempel inte hota, förtala eller utöva hets mot folkgrupp.

Vi har åsiktsfrihet i Sverige, så vi kan inte förbjuda människor från att vara rasister!
Ett förbud mot organisering handlar inte om själva åsikterna – utan om att människor inte ska ha rätt att organisera sig på samma villkor som andra grupperingar, t.ex. kopplat till organisationsnummer, lokaler, finansiering m.m.

Det är väl redan olagligt med rasistisk organisering, eftersom vi anslutit oss till FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasism (CERD)?
FN:s konventioner är inte juridiskt bindande för ett land som ratificerat dem, om de inte implementeras i landets lagstiftning. Vi kan alltså få kritik för att vi inte följer (vilket vi får) men FN kan inte sätta in sanktioner för att vi bryter mot det vi åtagit oss.

Det står i grundlagen att föreningsfriheten kan begränsas för sammanslutningar som innebär förföljelse av folkgrupp på grund av etniskt ursprung eller hudfärg, så då är det väl redan olagligt?
Regeringsformen reglerar riksdagen och vilka lagar som får stiftas – inte hur medborgare eller myndigheter får agera. Grundlagen gör det alltså, genom begränsningen av föreningsfriheten, möjligt för lagstiftare att kriminalisera rasistisk organisering, men det är inte gjort idag.

Vem ska då avgöra vad som är rasism?
Om en lagändring blir aktuell är det juridikens uppgift att definiera och sätta gränser. Sådana gränsdragningar behöver juridiken alltid att göra, och det kommer alltid att finnas gråzooner som rättsystemet får pröva.

Vi har redan lagen om hets mot folkgrupp, räcker inte det?
Eftersom polisen själva säger att lagstiftningen inte är tillräckligt tydlig, och eftersom nazister gång på gång tillåts utnyttja våra offentliga rum på andras bekostnad anser vi inte att lagstiftningen som finns idag räcker. Vi menar dessutom att en kriminalisering av själva organiseringen skulle täcka upp fler aspekter än vad lagen om hets mot folkgrupp kan göra. Den skulle t.ex. begränsa möjligheterna till finansiering och rekrytering.

Men om rasistiska organisationer kriminaliseras idag – kommer inte vänsterorganisationer att kriminaliseras när andra politiska partier kommer till makten?
Vi har stort stöd att luta oss mot i den svenska lagstiftningen för att skapa en lagstiftning som enbart omfattar de nazistiska och rasistiska organisationerna i Sverige. I den svenska regeringsformen står det att organisationsfriheten får begränsas när verksamheten ”innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande”. Precis som det i FN-konventionen kan läsas följande formulering: ”som främjar och uppmanar till rasdiskriminering”. I dessa formuleringar omfattas inte vänsterorganisation