“Okej med dig?” finns äntligen att köpa!

oktober 10, 2022

För drygt ett år skickades piloten av “Okej med dig? – lilla boken om samtycke” ut till 1000 förskolor. Över 1000 personer och verksamheter har sedan dess köat för att få ta del av boken. Nu kommer äntligen den bearbetade boken ut till försäljning till allmänheten.

Förskolan har sedan en längre tid haft krav på sig att jobba med barnens rätt till och respekt för sin egen och andras kroppsliga och personliga integritet. Under hösten -22 har läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem gjort ytterligare ett förtydligande som säger att “Skolan har ett ansvar för att eleverna återkommande under skolgången får möta frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer”.

I Sverige går 89% av alla 2-åringar och 94% av alla 3-5 åringar i förskolan, vilket gör den till en nyckelarena för att jobba aktivt med samtycke från tidig ålder. Detta i sin tur hjälper till att bygga trygga relationer, värna barns integritet och förebygger våld och ohälsa.

För ett år sedan skickades piloten “Okej med dig?” ut till 1000 av de 9450 förskoleenheter som finns i Sverige. Boken har fått fantastisk feedback – och efterfrågan har varit stor.

Vi har läst “Okej med dig?” för hela vår barngrupp (4-5 åringar) och oj vilken fantastisk bok! Barnen lyssnade intresserat, otroliga illustrationer! Jättebra nivå för barnen att prata om samtycke. Så bra att mycket handlar om känslor, få syn på, sätta ord på och hantera.”

– Maja Linder, förskollärare på förskolan Morgonstjärnan i Umeå.

Att boken är efterfrågad visar inte minst den kölista som idag överstiger 1000 personer och verksamheter. Tack vare alla förskolor och pedagogers fantastiska feedback under året och det stora trycket släpps nu boken äntligen till allmänheten genom ett samarbete mellan Make Equal, Bonnier Carlsen, Rädda barnen och författaren Åsa Karsin.

Karolina Nenzén, förläggare Bonnier Carlsen är nöjd med samarbetet:

De här frågorna är viktiga att prata om redan i tidig ålder, och Åsa Karsin har hittat precis rätt vardagssituationer att utgå ifrån så att alla barn kan känna igen sig. Vi har förstått att boken är efterlängtad av både förskolepersonal som privatpersoner, så det känns fantastiskt att få publicera den slutgiltiga versionen för allmänheten.

Det är inte heller en slump att boken släpps den 10 oktober, då den årliga Stopp min kropp-veckan äger rum.

“Att små barn tillsammans med trygga vuxna lär sig mer om kroppen och gränser ”Stopp min kropp” och samtidigt om samtycke, att fråga andra ” Okej med dig” känns otroligt angeläget. Det handlar om att barn ska kännas sig trygga både nu och i framtiden. Lilla boken om Stopp! Min kropp! och Okej med dig? kompletterar tydligt varandra och det är så fint att barnen kan se att de hör ihop.”

– Hanna Thermaenius, psykolog Rädda Barnen

Förutom den nyutkomna boken “Okej med dig? – lilla boken om samtycke” finns även en pedagogisk handledning, en ramsa, låt, samtyckesordlista och mycket annat på okejmeddig.nu som tidigare tagits fram med stöd från Jämställdhetsmyndigheten.

I och med att boken nu äntligen kommer att kunna spridas har vi valt att ta fram nya övningar med tillhörande samtyckesfigurer som pedagogerna enkelt kan skriva ut och använda tillsammans med barnen. Vi vill göra det så enkelt som möjligt så att pedagoger kan börja bygga en samtyckeskultur redan idag.”

– Ida Östensson, ordförande för Make Equal

Som boken säger så är samtycke egentligen ganska enkelt, det handlar om att vilja samma sak. Därför är det viktigt att börja lägga grunden för en samtyckeskultur redan i förskolan och i förskoleklass. Tillsammans lär vi oss med materialet att skifta perspektiv från “ett nej är ett nej” till “allt annat än ett ja är ett nej”. 

KÖP BOKEN HÄR:

För att beställa större antal av Okej med dig: 
maila till anna@bokskogenbutik.se

Antal:
20-50 – 90 kr/st
51-100 – 80 kr/st
101-300 – 65 kr/st
301- 50 kr/st

Samköp:
Om ni även vill beställa ett större antal av vår syskonbok “Stopp! Min kropp! eller kombinera beställningarna kan det göras till samma mail och summa!

Om Okej med dig:
Nyutkomna Okej med dig släpps tillsammans med Bonnier Carlsen och Rädda barnen. Inom ramarna för satsningen “Okej med dig?” har en mängd material utöver boken tagits fram med stöd av Jämställdhetsmyndigheten. Allt finns på hemsidan okejmeddig.nu