Make Equal erbjuder två gratis verktyg som hjälper verksamheter i jämlikhetsarbetet. Du kan testa dem nu direkt på egen hand. Vill ni använda tjänsterna i er organisation kan vi skapa ett gratis organisationskonto som gör det möjligt att sammanställa resultat från flera medarbetare, identifiera utvecklingsområden och t.ex. frågor där spridningen av svaren varit som störst. JHE mäter hur er verksamhet arbetar och Make Equal Analytics hur den upplevs av personerna som befinner sig i den.

JHE.nu
JHE

JHE mäter hur väl verksamheten jobbar enligt de åtta steg som Jämlikhetseffekten följer. Resultatet sammanställs automatiskt ger svar på var störst potential för förbättring finns. Om testet görs kopplat till ett organisationskonto kan Make Equal sammanställa resultat som visar hur gruppen lägger sig i genomsnitt, vad den är mest ense om och vad som det kanske skulle behövas extra diskussion kring. Verksamheter som återvänder till testet periodiskt kan mäta resultatet av att implementera Jämlikhetseffekten.
Besök JHE.nu

Make Equal Analytics

untitled-1Make Equal Analytics är ett digitalt enkätsystem som Make Equal utvecklat. Med hjälp av Make Equal Analytics kan en organisation ta tempen på det interna klimatet. Enkäten mäter upplevelser av diskriminering och utanförskap, men undersöker också värderingar och hur det interna jämlikhetsarbetet uppfattas internt. Make Equal Analytics kan med fördel användas som medarbetarenkät då den utgår från samtliga diskrimineringsgrunder och ger organisationen en bra kartläggning att utgå från i det lagstadgade arbetet med aktiva åtgärder. Enkäten är unik i sin omfattning och kvalitét, men också i den dialogfunktion den bygger på som ger möjlighet till fortsatta anonyma konversationer vid behov. Görs enkäten vid upprepade tillfällen får organisationen dessutom kunskap om utveckling över tid.

Testa vår demoversion HÄR

Effektfilmer
maxresdefault-1
Våra effektfilmer följer och förklarar Jämlikhetseffektens åtta steg. Varför inte ta ett beslut i arbetsgruppen att se en film per möte och lägga några minuter på att diskutera hur den är aktuell för just er verksamhet?

Se alla effektfilmer HÄR

Filmerna är producerade av Amphi Produktion på uppdrag av Make Equal och är finansierade av Arvsfonden.

© Amphi Produktion AB
Ansvarig utgivare: Per Ringqvist
All Rights reserved

Twee-Q

crossing-boarders-twee-q-600-86693

På Twitter diskuteras ofta jämställdhet. Men hur är jämställdheten PÅ Twitter? Vi har gjort jämställdheten mätbar – och enkel. Testet har spridit sig till över 100 länder. Det sammanslagna resultatet visar att män har nära på dubbelt så stor chans att bli ”retweetade” än kvinnor. För arbetet med Twee-Q har vi vunnit pris en 75-wattare i reklamtävlingen 100-wattaren. Vi har även blivit nominerade i tre kategorier i PR-tävlingen SPINN-galan, Stora PR-priset samt i en kategori i Guldägget.

Fyll i ett twitternamn och klicka dig till Twee-Q för att mäta jämställt det är. Vågar du börja med ditt eget konto?

 

Kim Hof
Kontaktperson Kim Hof
Utbildningssamordnare
kim@makeequal.se
076 - 595 03 38