Här kan du läsa om vår personal samt våra projektanställda. Kontaktuppgifter finns under kontakt.

Jon Aagaard Andersson
Jon Aagaard Andersson
Projektledare Make Equal Stories
Jon är anställd som projektledare för vårt nya projekt Make Equal Stories. Jon är, förutom projektledare för Make Equal Stories, aktivist, poet och konstnär. Hen krossar vithetsnormer i queera rum och krossar cishetero-normer i separatistiska rum för rasifierade. Hen har flera års erfarenhet av att arbeta ideellt inom olika organisationer – för hbtq-rättigheter, antirasism, intersektionalitet och normkritik. Under gymnasietiden var Jon aktiv inom Nätverket för Normkritiska Skolgrupper och försökte förändra skolmiljön så den skulle vara trygg och inkluderande för alla. Hen är även redaktionsmedlem för Litteraturtidskriften Ponton där hen ofta skriver om revolutionärt syskonskap, strukturellt förtryck och land där inga rötter växer. Skriver gör Jon hela tiden annars också – listor, dikter, osammanhängande babbel i sin kalender. En extra bonus är att hen kan hålla en spoken word-workshop för den som är intresserad!
Niklas Berg
Niklas Berg
Föräldraledig
Niklas har en bakgrund främst i den ideella sektorn, och har en lång historia av engagemang i människorättsfrågor både som ideell och i yrkeslivet. Närmast i Make Equal har Niklas jobbat internationellt med MR- och demokratifrågor, framförallt i Palestina och Östafrika. Niklas är en föreningsmänniska som har erfarenhet av att göra det mesta som dyker upp i organisationer; skriva artiklar, arrangera evenemang, layouta, göra hemsidor, utforma ekonomimallar etcetera. På Make Equal är han anställd som verksamhetsutvecklare och ska även jobba med PR och marknad. Niklas är stats- och genusvetare och har läst folkbildningsmetodik på folkhögskola. På fritiden lagar Niklas massor av mat, tecknar, odlar chili, tittar på Star Trek och Doctor Who och har alltid något programmeringsprojekt på gång.
Frida Hasselblad
Frida Hasselblad
VD
Frida brinner för antidiskrimineringsarbete och mänskliga rättigheter vilket gått som en röd tråd genom hennes engagemang, studier och arbete. I sin magisteruppsats inom statsvetenskapen granskade hon samtliga skolor i Uppsala kommuns likabehandlingsplaner. Uppsatsen blev sedan en publicerad rapport och grunden till ett Arvsfondsprojekt (PraLin - praktiskt likabehandlingsarbete i skolan). Hon har bland annat arbetat som utbildningsansvarig på en av Sveriges antidiskrimineringsbyråer och som projektledare för projektet FIA - Föreningars interna antidiskrimineringsarbete. Under studietiden var hon även certifierad utbildare inom antidiskriminering, jämlikhet och normkritik för LSU:s projekt Alla Olika Alla Lika. Sedan våren 2013 arbetar Frida på Make Equal och är sedan våren 2014 VD. I rollen som VD arbetar Frida mycket med de interna processerna så som verksamhetsplanering, budget och personalfrågor, men hon är även delaktig i den utåtriktade verksamheten bland annat som föreläsare och jämlikhetskonsult. Frida är som bäst när hon ska förmedla teoretiska saker så som lagar eller normkritik på ett konkret och förståeligt vis, samt i lägen när hon ska motivera och inspirera till att satsa på inkludering. En av hennes mer okända meriter är att ha haft en låt som spelats i Uruguayansk radio, trots en icke-existerande musikalisk kompetens.
Armina Etminan
Armina Etminan
Utbildningssamordnare
Armina har flerårig erfarenhet av att ha utbildat olika målgrupper i normkritik, jämställdhet och jämlikhet utifrån ett intersektionellt perspektiv med fokus på ett långsiktigt förändringsarbete. Efter sin masterexamen i humanitärt arbetade Armina i Stockholms stad och hon har sedan flera år tillbaka varit aktiv i föreningar och inom politiken. Mänskliga rättigheter har följt som en röd tråd i allt arbete och engagemang. På Make Equal arbetar Armina som samordnare för utbildningsverksamheten. I rollen ingår bland annat att utveckla utbildningskoncepten, ha kontakt med beställare, föreläsa och utbilda samt att koordinera Make Equal utbildarpool. Armina brinner för att få så många som möjligt att reflektera, ifrågasätta och förändra normer som skaver och skapar orättvisor men som också ger fördelar och privilegier till personer som passar in i normen. Armina har förmågan att på ett enkelt och tydligt sätt förklara teoretiska begrepp och ge verktyg och inspiration till förändring. Armina är alltid redo för en omgång av brännboll eller sällskapsspel!
Lars Brickstad
Lars Brickstad
Verksamhetsutvecklare
Lars har stor erfarenhet av att jobba mot machokultur och sexuellt våld, framförallt genom att engagera killar och män. Senast jobbade Lars inom projektet Fatta Man som Make Equal drev tillsammans med Fatta och organisationen Män för jämställdhet mellan 2014-2017. Inom Fatta Man var Lars en av de huvudansvariga för framtagandet av metodmaterialet "Det börjar med mig" om samtycke och en förändrad manlighet, samt den tillhörande lärarhandledningen. Lars driv kommer ur insikten om att destruktiva normer skadar och begränsar så många och att det är vi som utgör samhället som kan förändra detta. I grunden är Lars både lärare och civilingenjör och han hann jobba som IT-konsult några månader innan han insåg att han ville slå sig in på en annan bana i livet. Lars engagemang för allas lika värde tog fart inom Scouterna. Där finns tydliga värderingar som en kan använda i ett strukturerat och fungerande inkluderingsarbete. Scouterna utgår från mottot att alla är välkomna, vilket medför ett stort åtagande och kontinuerligt arbete för att lyckas. Genom många år som ideell och tre år som anställd i rörelsen har Lars gedigen erfarenhet av ledarskapsutbildning och värdegrundsarbete. På Make Equal är Lars anställd som verksamhetsutvecklare, bland annat med ansvar för att fortsätta sprida metodmaterialet "Det börjar med mig" samt som utbildare i metoder för jämlikhet. På fritiden gillar Lars att laga mat eller vara ute i friluftslivet - eller varför inte i kombination?
Kristina Wicksell
Kristina Wicksell
Projektledare
Kristina är en fena på att göra komplexa frågor lättillgängliga så att de kan engagera den breda massan. Hon sitter på stora kunskaper om jämlikhetsfrågor både genom universitetsstudier i mänskliga rättigheter och statsvetenskap samt genom erfarenheter av praktiskt arbete: föreläsningar, kampanjer och pedagogiska projekt. Förutom att jobba i Make Equal engagerar sig Kristina ideellt i ett flertal organisationer som arbetar med jämlikhetsfrågor - bland annat Jämställd festival, Hudik mot rasism och Fatta. Utöver detta engagemang har Kristina erfarenhet av att debattera och skriva om relaterade frågor som ledarskribent såväl som i sociala medier.
Ida Östensson
Ida Östensson
Ordförande och kommunikationsansvarig
Ida har under hela sin uppväxt varit aktiv inom jämställdhetsfrågor. På högstadiet startade hon sin första jämställdhetsgrupp. På gymnasiet var hon elevrådsordförande och startade upp Umeås centrala elevråd. Efter gymnasiet handplockade Umeå Kommun Ida för att starta en tjänst på kommunen vid namn ungdomsombud. Där jobbade hon med ungas inflytande inom skola och fritid. Hon har jobbat inom studieförbund, riksorganisation, förvaltning, nämnd, fritidsgårdar och Ungdomens hus, alltid på temat jämställdhetoch inflytande. Ida har grundat den lokala skateboardföreningen You Skate Girl och den nationella föreningen No Limit. Båda föreningarna jobbar för att främja tjejers deltagande i skateboardkulturen. Ida är grundare av Make Equal och en av initiativtagarna till Fatta-rörelsen som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Ida har fått en rad utmärkelser och den senaste i raden är Årets folkbildare 2015.