Genom våra projekt testar, utvecklar och implementerar vi metoder för jämlikhet inom områden där vi ser ett behov. Vi drev Fatta Man, tillsammans med Män för jämställdhet, som utamande pojkar och män att ta ansvar och bidra till att lösa det samhällsproblem som mäns sexuella våld innebär. Resultatet blev plattformen och utbildningsmaterialet “Det börjar med mig”. Med Hungerprojektet driver vi Flickaplattformen som är en samlingspunkt för aktörer som arbetar med att förbättra och stärka unga tjejers position i samhället. För att kunna jobba lösningsfokuserat mot näthat och för en inkluderande nätkultur har vi initierat projektet Skärpning. Vi driver Make Equal Music tillsammans med Popkollo för att skapa en jämställd och inkluderande musikscen. Med projektet Make Equal Stories vill vi göra människors viktiga berättelser om upplevelser av diskriminering och utanförskap tillgängliga för beslutsfattare och andra som behöver mer kunskap och en bredd av perspektiv för att kunna göra ett bra jobb.