Respekttrappan

Här har vi samlat övningar för arbetsplatser som vill arbeta med inkludering på jobbet. Övningarna innehåller instruktioner för genomförande, praktisk information och är gratis att använda. 

Genom Respekttrappan tar ni sju steg viktiga steg för inkluderande arbetsplatser. Ni får:

  • Övningar som breddar perspektiven och ökar förståelsen för olikheter på arbetsplatsen.
  • Kunskap som skapar självförtroende att utmana rådande normer på arbetsplatsen.
  • Samtal som stärker sammanhållningen i team och organisationer.

Längst ner på sidan hittar ni förslag på samtalsregler och tips för genomförandet. Börja med att läsa dessa tillsammans innan ni kör igång med övningarna i Respekttrappan. 

Övningarna på engelska? Det går fint! Ni byter språk genom att klicka på flaggan uppe i högra hörnet!

Tänk!

Första steget innehåller övningar som skapar intresse och aha-upplevelser.

Lär!

Kunskap är en viktig byggsten för förändring. Andra steget innehåller därför en kunskapshöjande kort föreläsning på temat härskartekniker. 

Quizza!

Tredje steget innehåller en tipsrunda med frågor på temat jämlikhet. Ladda ner och utmana kollegorna! 

Upplev!

Fjärde steget innehåller upplevelsebaserade övningar för att stimulera inlärning och utveckling.

Reflektera!

Femte steget fokuserar på självreflektion samt att utmana sina egna normer och värderingar.

Kartlägg!

I det sjätte steget kartlägger vi den egna organisationen för att identifiera styrkor och risker kopplat till jämlikhet och inkludering. 

Gör!

I det sjunde steget omsätter vi våra kunskaper och resultatet från vår kartläggning i steg 6 till en handlingsplan att jobba vidare utifrån.

Här har vi samlat förslag på regler för schyssta samtal. Vi har också sammanställt tips för ett framgångsrikt genomförande av övningarna. Lycka till! 

Om Respekttrappan

Respekttrappan skapades 2018 som ett gemensamt initiativ av SBAB och Make Equal. Syftet var att skapa möjlighet för samtal och reflektion inom området respekt, jämlikhet och inkludering samt att åstadkomma verklig förändring. Verktyget designades för att stegvis öka medvetenheten kring våra och andras fördomar och genom diskussioner öka vår kunskap och förståelse för till exempel normer, orättvisor och diskriminering. Våra organisationer vill vara en positiv kraft i arbetet mot ett mer jämställt, jämlikt och inkluderande samhälle där arbetsplatsen utgör en viktig del – därför lanserade vi även verktyget i en extern version för fler arbetsplatser. Respekttrappan drivs sedan 2024 vidare av Make Equal i en mindre omfattande version.