Make Equals styrelse består av fem ledamöter och en ordförande. Styrelsen arbetar på ideell basis och inga arvoden utbetalas till styrelseledamöterna för styrelsearbetet.

Styrelsen ansvarar för den strategiska ledningen av stiftelsen. Vi eftersträvat alltid att ha en sammansättning av ledamöter som kompletterar varandra utifrån erfarenheter och kompetensområden så att vi på bästa sätt kan nå de strategiska utmaningar som stiftelsen står inför.

Tanvir Mansur
Tanvir Mansur
Ledamot
1. Vem är du?
Jag är frilansskribent, arbetar på ABF Stockholm och skriver kolumner i Metro. Jag har varit verksam i både civilsamhället och delar av näringslivet. Tidigare var jag engagerad i studentrörelsen, men även bland initiativtagarna till nätverket Soppkök Stockholm. Jag har arbetat för branschorganisationen Dataspelsbranschen.

2. Varför vill du sitta i Make Equals styrelse?
För att Make Equal är bra på det de gör. Det är utvecklande och spännande att delta i diskussioner i en organisation som växer, och som hjälper företag, föreningar och andra verksamheter att utvecklas när det gäller jämställdhet och inkludering.

3. Vad tror du att du kan bidra med?
Jag tror att jag kan komma med perspektiv och nätverk från ideell sektor, men också en kännedom om medielandskapet.
Magnus Larsson
Magnus Larsson
Ledamot
1. Vem är du? Pappa, Chef för Rebtel, human liberal och glad norrlänning. 2. Varför vill du sitta i Make Equals styrelse? För att Make Equal gör skillnad, därför att jag lär mig saker som gör mig till en bättre människa och chef och för att jag kan bidra. 3. Vad tror du att du kan bidra med? Ambition, balans, kreativitet och en massa affärstänk.
Leila Swärd Ramberg
Leila Swärd Ramberg
Ledamot
1. Vem är du?
Jag är en person som som sätter stort värde på jämlikhet och humanism och ser jämställdhet som en mänsklig rättighet. Jag är utbildad jurist som verkat i affärs-och finansvärlden både som chef, rådgivare, investerare och numera mest i styrelseform.

2. Varför vill du sitta i Make Equals styrelse?
Jag tror mycket på grundaren, Ida Östensson. Genom hennes profilering att konkret påverka attityder och skapa nödvändiga nätverk inom politik och näringsliv har hon stor potential att få med sig alla in i ett samhälle där person framför kön är faktorn för bedömanden av skicklighet, lön, makt och frihet.

3. Vad tror du att du kan bidra med?
Med min erfarenhet från befattningar i näringslivet har jag erhållit insikter, nätverk och idéer för hur resultat kan uppnås och tror att styrelsearbetet kan ge den viktiga strategiska inriktning och stöttning av det operativa arbetet som krävs.
Johanna Hallin
Johanna Hallin
Ledamot
1. Vem är du?
Jag är VD för Lumen Behavior, arbetar med utveckling av värderingsdrivna verksamheter i både privat och ideell sektor, och mitt hjärta brinner för barnets rättigheter. Jag är också till exempel en mamma, löpare, Västerbottning, utvecklare, resande, läsare och feminist.

2. Varför vill du sitta i Make Equals styrelse?
Jag har följt Make Equal från den första idéformuleringen, och är otroligt peppad och glad för möjligheten att engagera mig aktivt i den strategiska ledningen av en verksamhet som skapar bred rörelse för jämlikt deltagande.

3. Vad tror du att du kan bidra med?
Stöd, struktur och eld för ledningen.
Maria Arnholm
Maria Arnholm
Ledamot
1. Vem är du?
Nyfiken liberal som delar mitt yrkesliv mellan politik och näringsliv. Just nu är jag riksdagsledamot och partisekreterare för Liberalerna.

2. Varför vill du sitta i Make Equals styrelse?
För att jag älskat Make Equal sedan Ida Östensson klev in på mitt tjänsterum 2013 när jag var jämställdhetsminister. Värderingar, strategi, aktivism, genomförandekraft och gott humör. Så förändras världen.

3. Vad tror du att du kan bidra med?
Brokiga erfarenheter av ledarskap och kommunikation i både företag och civilsamhälle. Vara påhejare men också konstruktiv kritiker.
Ida Östensson
Ida Östensson
Ordförande
1. Vem är du?
Jag är grundare av stiftelsen Make Equal. När jag var liten kallade min fröken mig för polis för att jag la mig i allt hela tiden. Jag gör fortfarande det men nu försöker jag samtidigt som jag påpekar en orättvisa lyfta förslag och metoder för lösningar på problemet.

2. Varför vill du sitta i Make Equals styrelse?
Som grundare av stiftelsen vill jag självklart vara med och styra visionsarbetet i styrelsen för att nå målet med ett jämlikt och inkluderande samhälle. Och se till att det är klart innan jag dör så klart.

3. Vad tror du att du kan bidra med?
Jag är en idéspruta och har ett stort lösningsfokus som jag vet bidrar till effektivitet och inspiration i olika sammanhang.