Subventionerad arbetsmiljöutbildning hos Make Equal

augusti 28, 2023

Är ni ett privat företag som tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda? Grattis – då kan ni söka ersättning för att till stor del täcka kostnaderna för utbildning av chefer/skyddsombud/arbetsmiljöombud i arbetsmiljö. 

Mer information om stödet finns att läsa här: https://www.afaforsakring.se/ohalsa-och-arbetsskador/stod-for-arbetsmiljoutbildning 

Make Equal AB är godkända av Afa som utbildningsanordnare och kan erbjuda vidareutbildningar om psykosocial arbetsmiljö och arbetsklimat. Vi vill göra det lätt att göra rätt och utbildar utan pekpinnar med fokus på hur alla kan bidra till en god arbetsmiljö och arbetsplatskultur. 

Exempel på vad våra utbildningar innehåller:

  • Verktyg för att skapa och upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö där alla har likvärdiga möjligheter 
  • Organisatorisk och personlig självreflektion kring bemötande, internt och externt 
  • Kunskap om inkludering och exkludering och hur en hälsosam och inkluderande miljö̈ leder till ökad trygghet och ett välmående 
  • Arbetskultur, jargong och fördomar, ur ett ledarskaps- såväl som medarbetarperspektiv, och hur vi är varandras arbetsmiljö
  • Utbildningarna är interaktiva, kan genomföras både på plats och online och anpassas innehållsmässigt efter verksamhetens behov och önskemål. 

Utbildningarna är interaktiva, kan genomföras både på plats och online och anpassas innehållsmässigt efter verksamhetens behov och önskemål. 

Hör av er till oss på hej@makeequal.se så diskuterar vi det bästa upplägget för just er arbetsplats!