Alla i rummet

december 5, 2018

Föreställ dig att “alla” finns i rummet när du pratar, till exempel alla kön, åldrar, sexuella läggningar, religioner, etniciteter. På så sätt undviker du att prata på ett sätt om grupper som inte skulle kännas okej om någon från den gruppen fanns i rummet.