Bryt bildnormer

januari 3, 2019

Använder ni bilder i er kommunikation? Det är lätt att fastna i gamla tankemönster om vem som ska göra vad på de bilder ni använder er av. Speglar våra bilder de kunder vi har? Några vanliga exempel på det är att tjejer ofta framställs som passiva medan killar framställs som aktiva, eller att personer med synliga funktionsnedsättningar bara syns när det specifikt handlar om tillgänglighet. Försök att bryta sådana mönster och bryt normer även här.