Fråga om nyanställdas behov

december 5, 2018

Rekryterar du? Ställ en öppen fråga till de som ska börja hos er: “Är det något jag behöver känna till om dig för att denna anställning ska fungera bra för dig?” Det ger den som ska börja chansen att till exempel berätta om behov den har kopplat till arbetsmiljö, information eller liknande.