Ingen grupp är homogen

januari 3, 2019

Varken kvinnor, unga, nyanlända eller någon annan socialt konstruerad grupp är helt homogen. Det finns undergrupper inom samtliga – till exempel kan man ju vara både ung, kvinna och nyanländ samtidigt. Om vi jobbar med diskrimineringsgrunderna helt i stuprör riskerar vi att missa detta och att till exempel utforma satsningar som ska stärka unga så att de enbart når till exempel killar, svenskfödda och unga utan funktionsnedsättningar.