Integrera jämlikhet

januari 3, 2019

Arbetet för jämställdhet och jämlikhet behöver inte innebära nya aktiviteter. Det ger ofta bäst resultat om perspektiven istället inkluderas i ert vardagliga arbete. Hur kan vi exempelvis utforma våra medborgardialoger så att fler känner sig inbjudna och kan delta? Vad ska vi tänka på när vi planerar en ny aktivitetspark för att så många som möjligt ska vilja nyttja den och känna sig trygga när de gör så?