Jämna ut talutrymmet

januari 3, 2019

Fundera över hur mycket plats olika kollegor tar på arbetsplatsen och i konversationer. Finns det någon som ofta avbryts? Se till att personen får tala till punkt. Upprepas ofta något som någon har sagt? Se till att koppla det tillbaka till personen, till exempel “som Fatima sa bör vi…”