Jämställhet är en fråga för alla

januari 3, 2019

Att se jämställdhetsarbete som en “kvinnofråga” sänder både ut fel signaler om att inte även män drabbas av snäva könsroller och därmed har att vinna på att det ändras. Dessutom är det svårt eller omöjligt att skapa långsiktig förändring om inte alla är med på tåget. Kanske är en mer effektiv insats att starta manliga nätverk som ska jobba för en jämställd arbetsplats med bra jargong utan sexuella trakasserier.