Kolla termer och begrepp

januari 3, 2019

Utgå inte från att de ni vill nå förstår termer och begrepp som är självklara för er. Kontrollera detta genom att låta personer som inte ingår i er verksamhet läsa igenom information innan den går ut. Detta är särskilt viktigt när ni riktar er till målgrupper som till exempel har andra modersmål än svenska eller har kognitiva funktionsnedsättningar.