Konkretisera värdegrunden

december 4, 2018

Utforma er värdegrund i hela organisationen på ett sätt alla i er verksamhet kan förstå och ta till sig. Undvik tomma ord. Var tydliga med vad ni egentligen menar i er värdegrund. Definiera begrepp och förklara vad det betyder i praktiken. Hur visar vi respekt? Hur sätter vi kunden i fokus? Vad händer ifall någon bryter mot värdegrunden?