Lär dig mer om diskriminering

januari 3, 2019

Vad vet du om diskriminering? Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Fundera kring om du vet vad dessa innefattar – vet du exempelvis vad det innebär att vara icke-binär, ha ADHD eller vara muslim? Kanske kan du läsa på om vissa begrepp och ämnen för att få en bredare förståelse för människor i din omgivning. Läs på om diskrimineringslagen och arbetsrättslig lagstiftning så att du får koll på vad som gäller på området. Mycket användbart finns t.ex. på www.do.se.