Mårunda

januari 3, 2019

Skapa ett klimat där det är okej att säga att en inte mår så bra och kanske inte kan prestera 100% just den dagen. Ett sätt att göra det på är regelbundet ha en må-runda där alla får berätta hur de mår. Detta bör vara frivilligt, då kanske inte alla vill berätta.