Medveten språkanvändning

december 5, 2018

Hinder kan även vara språkliga. Se över hur ni uttrycker er i skrift och tal, både internt i verksamheten och utåt. Försök använda ett så enkelt och lättbegripligt språk som möjligt, testa med verktyget lix.se. Undvik fackord och förkortningar. Översätt ert material till flera språk, punktskrift och lättläst svenska om möjligheten finns.