Nätvandra

januari 3, 2019

Försök att sprida er närvaro i så många medier som möjligt, med särskilt fokus på kanaler där de ni har svårt att nå finns. Kartlägg exempelvis vilka Facebook-grupper som den målgruppen finns i och sprid ert budskap där istället för enbart på den egna sidan. Lägg på så sätt tid och resurser på att “nätvandra”, det vill säga på att nå målgruppen där de finns på nätet (Facebook, Twitter, Instagram och så vidare).