Olika livssituationer

januari 3, 2019

Tänk på att jobbet endast är en del av människors vardag. Vad ödmjuk emot att andra kan ha privatliv som kan påverka ens arbetssituation. Var gärna uppmärksam på om dina kollegor verkar ha bekymmer som går ut över deras jobb. Till exempel beroendeproblematik och psykisk ohälsa ses ofta som privatsaker som vi inte ska dela på jobbet. Det kan ge skadliga effekter på sikt om någon lämnas ensam att hantera en svår situation. Prata med den kollega det berör om du känner att det är möjligt och/eller informera chef eller annan ansvarig som kan ta det vidare.