Öppna frågan

december 5, 2018

Ställ öppna frågor till personer du möter i ditt jobb så att du slipper göra antaganden om dem utifrån normer. Det ger dem valmöjligheter och låter dem slippa att känna sig annorlunda eller “fel”. Jämför till exempel att fråga “Vad heter din man?” med “Vad heter din partner?”.