Rekrytera på fler sätt

december 5, 2018

Se över er rekryteringsprocess. Tänk igenom vilka krav ni sätter, vilka frågor ni ställer och vilka forum ni annonserar i. Jämför till exempel “Vilka språk talar du?” med “Talar du svenska och engelska?”. Genom att enbart sprida annonsen i era egna kanaler når ni enbart de som redan känner till er. Sök istället upp forum där de som kan vara intressanta för er att rekrytera finns. Fundera på om ni kan anonymisera delar av processen genom att använda er av en kompetensbaserad rekryteringsmodell.