Riktade satsningar

januari 3, 2019

Ibland kan riktade satsningar mot en specifik målgrupp behövas som ett verktyg för att nå ut bredare, till exempel ett nätverk för en viss grupp som ni har svårt att nå. Fundera noggrannt kring syfte, mål och innehål med satsningen. Försök att nå målgruppen där den finns, både fysiskt och digitalt. Kom ihåg att förankra satsningen i hela organisationen. Tänk också på att ingen vill vara i en riktad satsning för evigt. Ha er långsiktiga plan för satsningen klar när ni sätter igång. Hur ska ni få den riktade satsningen att spela ut sitt eget syfte?