Testa och utvärdera

januari 3, 2019

Våga testa insatser för ökad jämlikhet och inkludering! Låt inte rädslan att göra fel skapa handlingsförlamning. Att göra något är bättre än att inte göra något. Testa och utvärdera sedan om det ni gjorde blev bra – blev det inte det får ni testa något annat!